Последни новини

 • 22
  Май 2024
  Съобщение
  Топлофикация София, уведомява своите клиенти, че поради авария на колектор на основни съоръжения в ТЕЦ „София“, временно ще бъде прекъснато топлоснабдяването
 • 20
  Май 2024
  Съобщение
  Уважаеми клиенти,
 • 15
  Май 2024
  Съобщение
  Уважаеми клиенти,
 • 14
  Май 2024
  Актуализирана сравнителна информация за произведената топлинна енергия за м. април
  Съгласно препоръка на КЕВР от 17.12.2020 г. за ежемесечно информиране на клиентите за размера на произведената и подадена топлинна енергия предоставяме
 • 13
  Май 2024
  Съобщение
  Уважаеми клиенти,
 • 10
  Май 2024
  Съобщение
  Уважаеми клиенти,

Услуги

Нова информационна система

Кратка допълнителна информация за системата
Научи повече
Нова информационна система