Последни новини

 • 16
  Ноември 2023
  Позиция на Топлофикация София в отговор на сигнал за проблем с топлата вода в болница МБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“
  Към днешна дата в Топлофикация София не са постъпвали сигнали от болница МБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“ за нарушено топлоподаване.
 • 16
  Ноември 2023
  Актуализирана сравнителна информация за произведената топлинна енергия за м. октомври
  Съгласно препоръка на КЕВР от 17.12.2020 г. за ежемесечно информиране на клиентите за размера на произведената и подадена топлинна енергия предоставяме
 • 08
  Ноември 2023
  „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в изпълнение на Решение № 12 по Протокол № 38/05.10.2023 г. на на Управителния съвет на „Топлофикация София” ЕАД ОБЯВЯВА
  ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ – ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ – ЧАСТ ОТ ТРАФОПОСТ, С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1106.296.5, НАХОДЯЩ СЕ
 • 08
  Ноември 2023
  „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в изпълнение на Решение № 11 по Протокол №38/05.10.2023 г. на на Управителния съвет на „Топлофикация София” ЕАД ОБЯВЯВА
  ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ – ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ, НАХОДЯЩО СЕ В Ж.К. ДИАНАБАД, БЛ. 26, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО САМОСТОЯТЕЛЕН
 • 08
  Ноември 2023
  „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в изпълнение на Решение № 10 по Протокол № 38/05.10.2023г. на на Управителния съвет на „Топлофикация София” ЕАД ОБЯВЯВА
  ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.206.106.1.122, НАХОДЯЩ СЕ В КВ. БОРОВО,
 • 06
  Ноември 2023
  Сравнителна графика и финансов ефект от разликата между утвърдената от КЕВР цена на топлинна енергия и реалните цени, получени при прилагане на пазарните стойности на основните ценообразуващи компоненти за съответния период
  Акумулиран недовзет приход към 30.11.2023 г. – 210 061 709 лв.

Услуги

Нова информационна система

Кратка допълнителна информация за системата
Научи повече
Нова информационна система