Програма “Лоялен клиент”



Търговска отстъпка

За участие в програмата “Търговска отстъпка” е необходимо:

чек-икона  Да нямате просрочени задължения

чек-икона  Да заплатите дължимата сума за съответния месец в 30-дневен срок от датата на издаване на фактурата

Тогава получавате:

3% намаление
от дължимата месечна сума

Клиентите, които допуснат просрочие на месечна сметка, излизат извън програмата “Търговска отстъпка” и при плащането на следващата сметка не получават предвиденото 3% намаление. Потребителите могат да се включат отново в програмата “Търговска отстъпка” след като погасят всички просрочени месечни сметки.


Плащане на равни месечни вноски за лоялни клиенти

В програмата участват всички клиенти на “Топлофикация София” ЕАД, които 

чек-икона  Избират да плащат на равни месечни вноски и нямат просрочени месечни задължения за потребена топлинна енергия

Клиентите, избрали да заплащат на равни месечни вноски, могат да ползват и 3% намаление по програмата “Търговска отстъпка”

Новите клиенти, които преминат към заплащане на равни месечни вноски получават:

50% отстъпка
от първата месечна вноска

Старите клиенти, които вече са избрали да плащат на равни месечни вноски и са плащали вноските си в срок, получават:

50% отстъпка
от 11-ата равна месечна вноска