Отоплителен сезон

Условия за пускане и спиране на парното

Според изискванията на нормативната уредба компанията трябва да осигурява подаването на топлинна енергия към столичани в периода от 1 октомври до 30 април. Това обаче не означава, че парното се пуска и спира автоматично на тези дати.

За масово пускане трябва да бъдат изпълнени законовите изисквания – три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12°C и прогноза от НИМХ - БАН за трайно застудяване.

За масово спиране трябва да бъдат изпълнени законовите изисквания – три последователни дни със средноденонощна температура по-висока от +12°C и прогноза от НИМХ - БАН за трайно затопляне.


Индивидуално заявяване на пускане и спиране

При желание от страна на клиентите в етажната собственост парното може да бъде пуснато или спряно преди общото за столицата. За целта е необходимо да представят заявление и протокол от решение от Общото събрание на етажната собственост в някой от информационните центрове на компанията. Необходимо е съгласието на собствениците, притежаващи най-малко 2/3 от собствеността в сградата по идеални части.

Детските градини, училищата, здравните заведения и други институции също могат да поискат включване или спиране на отоплението преди общото за столицата, като за това е достатъчно директорът да изпрати писмено заявление.


Какво да направим преди старта на отоплителния сезон

Важно е клиентите да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация, а лицето, което е упълномощено за работа с абонатната станция, да запълни инсталацията. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които тази инсталация не е запълнена, защото в някое жилище ремонтът все още може да не е приключил.

Клиентите трябва да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си предварително, за да не се налагa допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Обезвъздушаването се прави от определеното Лице за работа с абонатната станция в сградата. Всеки следва да провери електронните си уреди за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.