Топлофикация София


check
„Топлофикация София” EАД е най-старата топлофикационна система в България
check
По мащабите на производство и периметъра на обслужване „Топлофикация София” EАД е най-голямото дружество в страната и на Балканския полуостров


Първата топлофикационна електрическа централа в България 1949 г.
1949 г.
2007 г.
„Топлофикация София” ЕАД отбеляза 50 годишнина
Разполагаема мощност: над 3000MW топлинни и 280 MW електрически
2017 г.
1949 г.
Първата топлофикационна електрическа централа в България 1949 г.
2007 г.
„Топлофикация София” ЕАД отбеляза 50 годишнина
2017 г.
Разполагаема мощност: над 3000MW топлинни и 280 MW електрически
над 12 500
абонатни станции
над 60
години опит
над 3 000 MW
топлинна мощност
над 280 MW
eлектрическа мощност


Структура на управление на “Топлофикация София” ЕАД

С Решение № 874 на Столичния общински съвет от 20.12.2018 г. е променена системата за управление на “Топлофикация София” ЕАД от едностепенна на двустепенна система на управление.

Надзорен съвет


Сашо Чакалски
Председател
Милена Ценова
Валентин Терзийски


Управителен съвет


Ивайло Епитропов
Председател
Васил Ковачев
Изпълнителен директор на “Топлофикация София” ЕАД
Лъчезар Чотов