Проблем с услугатаНямам топла вода/парно

Можете да предприемете следните стъпки:

1. Проверете дали проблемът е само при вас или и при съседите.

2. Ако е в цялата сграда, проверете информацията за аварии и планирани ремонти на сайта на дружеството или на фейсбук страницата

3. Ако в сайта няма публикувана информация, обадете се на 0700 111 11

4. Уведомете Домоуправителя.

5. При подаване на сигнал се уверете, че има кой да посрещне дежурния техник за проверка. Уверете се, че има достъп до Абонатната станция.

6. Ако проблемът възникне в извънработно време, можете да се обърнете към Аварийна служба.

7. Имайте предвид, че аварии в рамките на вашето жилище или инсталацията на сградата се отстраняват по ваше решение и за ваша сметка по установена тарифа.

1. Уверете се, че вие и другите членове на домакинството са на безопасно разстояние от гореща вода.

2. В случай на авария в дома или в инсталацията на сградата, уведомете Домоуправителя или Лицето, упълномощено за работа в Абонатната станция.

3. Можете да потърсите помощ от избран от вас техник или Аварийната служба на “Топлофикация София” ЕАД. Имайте предвид, че това е ваша частна собственост и повредите могат да бъдат отстранявани само с ваше решение и срещу заплащане. Тарифата за услугите, извършвани от Аварийна служба, можете да намерите тук, като тя извършва само спешни и аварийни ремонти.

4. Ако течът е в Абонатната станция, уведомете веднага Домоуправителя/лицето определено за работа с абонатната станция, които следва да се свържат с Аварийна служба.