Приемно време


икона-маркер
Дирекция “Правна”
Ул. “Природа” №2

Работно време

Всеки работен ден: 8:30 - 12:30 и 13:00 - 17:00
икона-маркер
Дирекция “Обслужване на клиенти и управление на вземанията”
Ул. “Ястребец” №23Б

Работно време

Всеки работен ден: 8:30 - 12:30 и 13:00 - 17:00
икона-маркер
Дирекция “Експлоатационна дейност”
ул. Ястребец №23Б

Работно време

Всяка сряда: 15:00 - 17:00
икона-маркер
Отдел "Дялово разпределение и енергийни услуги"
Ул. “Ястребец” №23Б

Работно време

Всеки работен ден: 8:30 - 12:30 и 13:00 - 17:00
икона-маркер
Отдел "Пренос и разпределение на топлинна енергия"
ул. Ястребец №23Б

Работно време

Всеки четвъртък: 15:00 - 17:00
икона-маркер
Топлофикационен район "София"
бул. "История славянобългарска" №6

Работно време

Всеки вторник: 14:00 - 16:00
икона-маркер
Топлофикационен район "София Изток"
бул. "Цариградско шосе" №28Б

Работно време

Всеки петък: 14:00 - 16:00
икона-маркер
Топлофикационен район "Люлин"
бул. "Владимир Зографов" №90

Работно време

Всеки петък: 14:00 - 16:00
икона-маркер
Топлофикационен район "Земляне"
Ул. “Природа” №2

Работно време

Всеки петък: 14:00 - 16:00