Последни новини

 • 17
  Май 2022
  Отчетна кампания 2021/22
  Уважаеми клиенти,
 • 16
  Май 2022
  Сравнителна графика и финансов ефект от разликата между утвърдената от КЕВР цена на топлинна енергия и реалните цени, получени при прилагане на пазарните стойности на основните ценообразуващи компоненти за съответния период
  Общо недовзет приход след компенсация към 31.05.2022 – 356 109 234 лв.
 • 13
  Май 2022
  Актуализирана сравнителна информация за произведената топлинна енергия за м. април
  Съгласно препоръка на КЕВР от 17.12.2020 г. за ежемесечно информиране на клиентите за размера на произведената и подадена топлинна енергия предоставяме
 • 10
  Май 2022
  Съобщение за планов ремонт
  Уважаеми клиенти,
 • 04
  Май 2022
  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД
  „Топлофикация София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в
 • 04
  Май 2022
  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД
  „Топлофикация София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в

Услуги

Нова информационна система

Кратка допълнителна информация за системата
Научи повече
Нова информационна система