Последни новини

 • 15
  Септември 2022
  Въпроси и отговори във връзка с корекции по общи фактури съгласно изменение на Закона за ДДС от 9.07.2022 г.
  Добре е да знаем:
 • 13
  Септември 2022
  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД
  „Топлофикация София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в
 • 13
  Септември 2022
  Актуализирана сравнителна информация за произведената топлинна енергия за м. август
  Съгласно препоръка на КЕВР от 17.12.2020 г. за ежемесечно информиране на клиентите за размера на произведената и подадена топлинна енергия предоставяме
 • 09
  Септември 2022
  Сравнителна графика и финансов ефект от разликата между утвърдената от КЕВР цена на топлинна енергия и реалните цени, получени при прилагане на пазарните стойности на основните ценообразуващи компоненти за съответния период
  Недовзет приход след компенсацията към 30.09.2022 – 119 395 169 лв.
 • 02
  Септември 2022
  Съобщение
  Уважаеми клиенти,
 • 30
  Август 2022
  Позиция на Топлофикация София
  „Топлофикация София“ ЕАД ще извърши корекция на данъчната ставка, съгласно получените днес допълнителни указания и становище от Министерството

Услуги

Нова информационна система

Кратка допълнителна информация за системата
Научи повече
Нова информационна система