Последни новини

 • 19
  Февруари 2024
  Съобщение
  Уважаеми клиенти,
 • 14
  Февруари 2024
  Актуализирана сравнителна информация за произведената топлинна енергия за м. януари
  Съгласно препоръка на КЕВР от 17.12.2020 г. за ежемесечно информиране на клиентите за размера на произведената и подадена топлинна енергия предоставяме
 • 07
  Февруари 2024
  Сравнителна графика и финансов ефект от разликата между утвърдената от КЕВР цена на топлинна енергия и реалните цени, получени при прилагане на пазарните стойности на основните ценообразуващи компоненти за съответния период
  Акумулиран недовзет приход към 29.02.2024 г. – 92 852 232 лв.
 • 15
  Януари 2024
  Актуализирана сравнителна информация за произведената топлинна енергия за м. декември
  Съгласно препоръка на КЕВР от 17.12.2020 г. за ежемесечно информиране на клиентите за размера на произведената и подадена топлинна енергия предоставяме
 • 09
  Януари 2024
  „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в изпълнение на Решение по т. 6 от Протокол № 48 от 07.12.2023 г. на на Управителния съвет на „Топлофикация София” ЕАД
  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ – ПОМЕЩЕНИЕ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМСТВЕН БЮФЕТ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА
 • 05
  Януари 2024
  Сравнителна графика и финансов ефект от разликата между утвърдената от КЕВР цена на топлинна енергия и реалните цени, получени при прилагане на пазарните стойности на основните ценообразуващи компоненти за съответния период
  Акумулиран недовзет приход към 31.01.2024 г. – 149 271 872 лв.

Услуги

Нова информационна система

Кратка допълнителна информация за системата
Научи повече
Нова информационна система