Аварии и ремонти


Списък
  • Част от Дружба 2

    15 юни 2024, 23:00
  • Част от Дружба 2

    10 юни 2024, 08:00
Аварии
Ремонти

В случай на забелязана нередност
Подай сигнал
Map marker icon red
Част от Дружба 2
15 юни 2024, 23:00
бл. № 253
Очаквано възстановяване на 17 юни 2024, 17:00
Map marker icon orange
Част от Дружба 2
10 юни 2024, 08:00
бл.280, бл.280А, бл.281, бл.281А, бл.282, бл.283, бл.284, бл.285, бл.286, бл.287, „Резиденция "Копенхаген", ул.Обиколна №56
Очаквано възстановяване на 18 юни 2024, 16:00