Дялово разпределениеСтопански клиенти

Какво е дялово разпределение

Консумираната от цялата сграда топлинна енергия се отчита от общия топломер в абонатната станция. След това общото количество се разпределя в индивидуалните сметки на всички имоти. Това се прави от фирмите за дялово разпределение или т.нар. топлинни счетоводители.

Топлинните счетоводители се лицензират и контролират от Министерството на икономиката и енергетиката.

чек-икона

Списък с легитимните фирми можете да намерите тук.

чек-икона

“Топлофикация София” ЕАД също има лиценз и предлага услугата. Повече информация за условията можете да намерите тук.

Как се отчита и разпределя енергията

Топлинните счетоводители използват утвърдена с Наредба на Министерството на икономиката и енергетиката методика за разпределение на енергията. Освен отчитането на индивидуалното потребление във всеки имот (топломери и водомери за топла вода), те правят и разпределение на разликата между показанията на общия топломер и сумата на индивидуалните измервателни уреди. Това количество обща енергия е енергията за сградна инсталация. Собствениците на имотите в сградата могат да изберат между няколко начина за разпределението на тази енергия по начин, регламентиран в Наредбата. Повече информация можете да получите от своя топлинен счетоводител.

Има два варианта за отчитане на вашите топломери и водомери за топла вода:
Реален отчет с уреди с дистанционно отчитане
Показанията на уредите се отчитат дистанционно всеки месец и се отразяват в месечната ви сметка
Годишен отчет
Фирмата за дялово разпределение пресмята със специален софтуер и по утвърдената от МИЕ методика вашата изравнителна сметка.
Тя показва разликата между прогнозните количества и реално консумираната от вас енергия в рамките на изминалата година.
Съответно вие или имате да доплащате или да възстановявате суми.

Как можете да изберете своя топлинен счетоводител

Топлинният счетоводител се избира от Общото събрание на Етажната собственост с писменото съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата (по идеални части). Съставя се протокол и се прилага списък на гласувалите собственици. 

Можете да избирате между лицензираните фирми от регистъра тук. Добре е да знаете, че фирмите работят с различни уреди и софтуер и е възможно да се наложи при смяна на фирмата да закупите и нови уреди. Все пак има определени марки, които са универсални и могат да се отчитат от различни топлинни счетоводители. 

От 2010 година “Топлофикация София” ЕАД е една от лицензираните фирми за дялово разпределение. С нашите предимства и условия можете да се запознаете тук.

Как се заплащат услугите на топлинния счетоводител

Фирмите за дялово разпределение предлагат различни условия и пакети в зависимост от услугата, която ползвате и броят измервателни уреди, които се отчитат.

икона-сирена
Преди да преминете към избор на топлинен счетоводител можете да се запознаете и да сравните различните оферти.
икона-кредитна карта
След като фирмата е избрана официално и е сключен договор с нея, всеки клиент на “Топлофикация София” ЕАД заплаща за услугите й заедно с месечната си сметка за парно и топла вода.
икона-документ
Таксата за услугата се разделя на 12 равни части, за да се разпредели тежестта през цялата година. Всяка от тези вноски е отбелязана на отделен ред в месечната ви фактура.

Какво е дялово разпределение

Консумираната от цялата сграда топлинна енергия се отчита от общия топломер в абонатната станция. След това общото количество се разпределя в индивидуалните сметки на всички имоти. Това се прави от фирмите за дялово разпределение или т.нар. топлинни счетоводители.

Топлинните счетоводители се лицензират и контролират от Министерството на икономиката и енергетиката.

чек-икона

Списък с легитимните фирми можете да намерите тук.

чек-икона

“Топлофикация София” ЕАД също има лиценз и предлага услугата. Повече информация за условията можете да намерите тук.

Как се отчита и разпределя енергията

Топлинните счетоводители използват утвърдена с Наредба на Министерството на икономиката и енергетиката методика за разпределение на енергията. Освен отчитането на индивидуалното потребление във всеки имот (топломери и водомери за топла вода), те правят и разпределение на разликата между показанията на общия топломер и сумата на индивидуалните измервателни уреди. Това количество обща енергия е енергията за сградна инсталация. Собствениците на имотите в сградата могат да изберат между няколко начина за разпределението на тази енергия по начин, регламентиран в Наредбата. Повече информация можете да получите от своя топлинен счетоводител.

Има два варианта за отчитане на вашите топломери и водомери за топла вода:
Реален отчет с уреди с дистанционно отчитане
Показанията на уредите се отчитат дистанционно всеки месец и се отразяват в месечната ви сметка
Годишен отчет
Фирмата за дялово разпределение пресмята със специален софтуер и по утвърдената от МИЕ методика вашата изравнителна сметка.
Тя показва разликата между прогнозните количества и реално консумираната от вас енергия в рамките на изминалата година.
Съответно вие или имате да доплащате или да възстановявате суми.

Как можете да изберете своя топлинен счетоводител

Топлинният счетоводител се избира от Общото събрание на Етажната собственост с писменото съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата (по идеални части). Съставя се протокол и се прилага списък на гласувалите собственици. 

Можете да избирате между лицензираните фирми от регистъра тук. Добре е да знаете, че фирмите работят с различни уреди и софтуер и е възможно да се наложи при смяна на фирмата да закупите и нови уреди. Все пак има определени марки, които са универсални и могат да се отчитат от различни топлинни счетоводители. 

От 2010 година “Топлофикация София” ЕАД е една от лицензираните фирми за дялово разпределение. С нашите предимства и условия можете да се запознаете тук.

Как се заплащат услугите на топлинния счетоводител

Фирмите за дялово разпределение предлагат различни условия и пакети в зависимост от услугата, която ползвате и броят измервателни уреди, които се отчитат. Преди да преминете към избор на топлинен счетоводител можете да се запознаете и да сравните различните оферти.

След като фирмата е избрана официално и е сключен договор с нея, всеки клиент на “Топлофикация София” ЕАД заплаща за услугите й заедно с месечната си сметка за парно и топла вода. Таксата за услугата се разделя на 12 равни части, за да се разпредели тежестта през цялата година. Всяка от тези вноски е отбелязана на отделен ред в месечната ви фактура.