За топлата вода

Важно е потребителите да знаят, че принципът на заплащане на топлата вода не е на база фиксирана цена за количество, а на база енергия за подгряване на това количество. Затова в различни сгради един кубик топла вода може да струва различно.

Клиентите понякога пропускат факта, че обикновено около 30% от сметката им през зимните месеци е именно от топла вода, като може да достигне и до 50 на сто.

В абонатната станция има контролен общ водомер за топлата вода. Той мери общото количество потребено от всички имоти в сградата. След засичане на легитимните индивидуални водомери и начисляване на служебните количества на всички съседи, те се изваждат от общото количество. Ако все пак има разлика обаче, тя се разпределя не между всички живущи, а само между тези без легитимни водомери или с неосигурили достъп.

Ако нямат такива измервателни уреди или пък не осигурят достъп според действащата Наредба им се начислява служебно количество до 280 литра на човек на денонощие, до 8 кубика месечно или до 100 кубика на сезон.