Станете част от Топлофикация София ЕАД


„Топлофикация София” ЕАД, е най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания.Стаж
attention
ИНЖЕНЕР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ (по заместване) , ТР СОФИЯ
30.09.2022
Научи повече
attention
„ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ“ В ОТДЕЛ „РЕМОНТНО – ТЕХНИЧЕСКИ“, ТР „СОФИЯ ИЗТОК“
26.10.2022
Научи повече
attention
РЪКОВОДИТЕЛ, СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ/ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
02.11.2022
Научи повече
attention
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА В ЦЕХ „КИП и А“ В ТР „СОФИЯ“
02.11.2022
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ
03.11.2022
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, БИТОВИ КЛИЕНТИ
03.11.2022
Научи повече
attention
ОКСИЖЕНИСТ/ ТР "СОФИЯ ИЗТОК"
04.11.2022
Научи повече
attention
Монтьор, топлофикационни съоръжения в звено АВР към ТР „Люлин“
07.11.2022
Научи повече
attention
Монтьор, топлофикационни съоръжения - І-ва магистрала, ТР „Люлин“
07.11.2022
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО В ЦЕХ КОТЕЛЕН НА ТР СОФИЯ ИЗТОК
07.11.2022
Научи повече
attention
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА, ЦЕХ „КИП и А“, ТР „ЛЮЛИН“
14.11.2022
Научи повече
attention
ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ОТДЕЛ „СЪДЕБНИ ВЗЕМАНИЯ - БИТОВИ КЛИЕНТИ“
14.11.2022
Научи повече
attention
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОР, ПАРНА ТУРБИНА В ЦЕХ "ТУРБИНЕН" КЪМ ТР "СОФИЯ ИЗТОК"
14.11.2022
Научи повече
attention
ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛЕН, ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, ЗВЕНО АВР, ТР „СОФИЯ ИЗТОК“
14.11.2022
Научи повече
attention
Монтьор, топлофикационни съоръжения в звено АВР към ТР "София Изток"
16.11.2022
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, БИТОВИ КЛИЕНТИ
17.11.2022
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, МРЕЖОВА ТОПЛОФИКАЦИОННА СТАНЦИЯ В ЦЕХ "ТУРБИНЕН" КЪМ ТР "СОФИЯ ИЗТОК"
24.11.2022
Научи повече
attention
ИНЖЕНЕР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ В ОТДЕЛ „РЕМОНТНО - ТЕХНИЧЕСКИ“ ТР „СОФИЯ ИЗТОК“
24.11.2022
Научи повече
В момента няма свободни позиции.