Станете част от Топлофикация София ЕАД


„Топлофикация София” ЕАД, е най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания.Стаж
attention
ОПЕРАТОР, БИТОВИ КЛИЕНТИ
27.11.2023
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ
27.11.2023
Научи повече
attention
ИКОНОМИСТ
23.11.2023
Научи повече
attention
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА В ЦЕХ „КИП и А“ , ТР „ЛЮЛИН“
03.11.2023
Научи повече
attention
ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“
07.11.2023
Научи повече
attention
ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
08.11.2023
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, СПОМАГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЦЕХ „ЕЛЕКТРО“, ТР „СОФИЯ ИЗТОК“
08.11.2023
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, БИТОВИ КЛИЕНТИ
13.11.2023
Научи повече
attention
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
13.11.2023
Научи повече
attention
ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ОТДЕЛ "СЪДЕБНИ ВЗЕМАНИЯ - БИТОВИ КЛИЕНТИ"
14.11.2023
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
21.11.2023
Научи повече
attention
ЗАМ. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ/РЪКОВОДИТЕЛ, ЗВЕНО „ОБЩО СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛНА СРЕДА“
22.11.2023
Научи повече
attention
ОФИС МЕНИДЖЪР
23.11.2023
Научи повече
attention
СЧЕТОВОДИТЕЛ В ЗВЕНО „ОБЩО СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛНА СРЕДА“ - по заместване
23.11.2023
Научи повече
attention
ТЕХНИК, ОТЧЕТИ И МОНТАЖИ
23.11.2023
Научи повече
attention
ИНСПЕКТОР ВЕДОМСТВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКТОР ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
24.11.2023
Научи повече
attention
РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДЕН"/ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
27.11.2023
Научи повече
attention
СЧЕТОВОДИТЕЛ В ЗВЕНО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АКТИВИ“
29.11.2023
Научи повече
attention
АДМИНИСТРАТОР, ERP - ДОСТАВКИ
29.11.2023
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ В ОТДЕЛ „СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ“
29.11.2023
Научи повече
attention
АРХИВАР
01.12.2023
Научи повече
В момента няма свободни позиции.