Станете част от Топлофикация София ЕАД


„Топлофикация София” ЕАД, е най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания.Стаж
attention
СПЕЦИАЛИСТ, ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
06.03.2023
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ
06.03.2023
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ В ОТДЕЛ „СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ“
06.03.2023
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, БИТОВИ КЛИЕНТИ
06.03.2023
Научи повече
attention
NETWORK AND INFORMATION SECURITY EXPERT
07.03.2023
Научи повече
attention
ИНЖЕНЕР, ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ
10.03.2023
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ И МОНИТОРИНГ НА АБОНАТНИ СТАНЦИИ
10.03.2023
Научи повече
attention
ИНЖЕНЕР, ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ, ЦЕХ „КОТЕЛЕН“ ТР „СОФИЯ ИЗТОК"
10.03.2023
Научи повече
attention
АДМИНИСТРАТОР ERP – ОСНОВНИ ДАННИ
16.03.2023
Научи повече
attention
ЧИСТАЧ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ – ЦЕХ „КИП и А“ НА ТР „СОФИЯ ИЗТОК“
17.03.2023
Научи повече
attention
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ОТДЕЛ „СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ“
20.03.2023
Научи повече
attention
ЕКСПЕРТ АНАЛИЗИ И СТАТИСТИКА/ЮРИСКОНСУЛТ (по заместване)
27.03.2023
Научи повече
attention
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
27.03.2023
Научи повече
attention
ЗАВАРЧИК /ПО ЗАМЕСТВАНЕ/
28.03.2023
Научи повече
attention
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА В ЦЕХ „КИП и А“ В ТР „СОФИЯ“
28.03.2023
Научи повече
attention
РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА И КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“ В ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДЕН“
29.03.2023
Научи повече
attention
Главен експерт административни дейности и недвижимо имущество
30.03.2023
Научи повече
В момента няма свободни позиции.