Стани клиент


Стани клиент1. Стъпка

Решение от Общото събрание на Етажната собственост с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети (67%)  от собствеността в сградата по идеални части. Съставя се протокол (Образец 1) и се прилага списък на гласувалите собственици (Образец 2).

1
2

2. Стъпка

Заедно с протокола от Общото събрание и списъка на собствениците, се подава заявление в свободен текст или по формуляр (Образец 3).

Документите може да бъдат входирани във всички Центрове за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД.

3. Стъпка

След проверка на легитимността на входираните документи, се пристъпва към подписването на договор с упълномощеното лице от СЕС.

3

За информация, подаване на заявления или сключване на договор с Дялово разпределение на „Топлофикация София“ ЕАД, може да се свържете с нас на:  

Телефон

Имейл

Или да посетите нашата приемна на адрес: ж.к. Борово, ул. „Ястребец“ №23Б