Свържете се с нас


Контактна форма


Телефони


Аварийна службаИмейли


За обслужване на клиенти

За въпроси по защита на личните данни

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни на „Топлофикация София“ ЕАД

Използва се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от „Топлофикация София“ ЕАД в качеството на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679, при спазване условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.Контактна форма