Топлофикация София отказа исканото увеличение на цените за дялово разпределение от „Техем Сървисис“ ЕООД

03 Юни 2022

Топлинният счетоводител държащ над 40% от пазарния дял, поиска увеличение на сега действащите цени за услугата дялово разпределение с близо 30% за обработка на партида и над 18% за измервателен уред.

Според така поисканото увеличение стойността на услугата за  отчетен период 2022/2023 г. би се увеличила с над 1 милион лева, който да се  разпределят върху клиентите на топлинния счетоводител и абонати на „Топлофикация София“. „Топлофикация София“ отказа да приеме и одобри поисканото увеличение.

Съгласно Общите условия на договорите между „Топлофикация София“ ЕАД и фирмите за топлинно счетоводство, в срок до 30 април топлинните счетоводители може да поискат актуализиране на цените, което следва да бъде доказано с необходимите счетоводни и други документи. В изпълнение на политиката на дружеството да търси винаги оптимална, социално поносима и отговаряща на нормативните изисквания цена за предоставяните услуги то разгледа и анализира обстойно приложените  от топлинния счетоводител информация и справки. Предоставените до момента от „Техем Сървисис“ ЕООД  документи  не са  достатъчни, за база на която „Топлофикация София“ ЕАД да направи обосновано заключение, че посочените в ценовите модели разходи са реално извършени от  или предстои да бъдат извършени в подобен размер през следващия изравнителен период.