Съобщение

08 Август 2022

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на реконструкции по топлопреносната мрежа временно ще бъде преустановено топлоподаването към следните адреси:

 

22.08.2022 г. - 07.09.2022 г.

 

ж.к. „Красно село“ бл. 208, бл. 209, бл. 210, бл. 211, бл. 212, бл. 213;

 

ж.к. „Борово“ бл. 223А и ОДЗ №8.

 

Ремонтните дейности в гореспоменатите локации са етап от започналата вече реконструкцията на трасето през 2021 г. По време на планираните дейности ще се извърши монтаж на секционираща арматура и спомагателни съоръжения, които ще осигурят в максимална степен надеждност на трасето, както и възможност за спиране на минимален брой потребители при евентуални аварии.

 

За актуална информация относно извършваните дейности може да следите на сайта на дружеството, фейсбук страницата ни – www.facebook.com/www.toplo.bg., както и на информационния телефон 0700 11111.