Съобщение планови ремонти

04 Юни 2022

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че поради извършване на планови ремонти временно ще бъде преустановено топлоподаването на следните адреси:

 

20.06 до 24.06.2022 г.

 

ж.к. „Люлин“ – 6-и м.р. в карето между бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Джавахарлал Неру“, ул. „Индира Ганди“ и бул. „д-р Петър Дертлиев“, с изключение на блокове № 647, № 649, № 650, № 668Б, № 669Б и бул. „д-р Петър Дертлиев“ № 56.

 

ж.к. „Обеля 1“

 

 

20.06. до 22.06.2022 г.

 

ж.к. „Младост“ – част 4, от блок № 426 до № 492, Дирекция „Бюро по труда Изток“, ГДИС, 131 СОУ,188 ДГ и 76 ОДЗ.

 

За актуална информация относно извършваните дейности може да следите на сайта на дружеството, фейсбук страницата ни – www.facebook.com/www.toplo.bg., както и на информационния телефон 0700 11111.