Съобщение за планов ремонт

22 Май 2023

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че поради извършване на планови ремонти временно ще бъде преустановено топлоподаването от 09.00 ч на 05.06 до 17.00 ч на 10.06 за следните райони:

Ж.к. „Надежда“ –   3-та, 5-та и 6-та част

Ж.к. „Надежда“  4та част -  бл.423 - 463, ул. „Екзарх Стефан“ №101, ул. „236“ №8, ул. „Бели Дунав“ №2

Ж.к. „Свобода“ -  бл. № № 12,13, ул. „Дилянка“ №14 №20, ДКЦ 24

 

 

По време на планираните дейности ще се извърши ревизия на главен топлопровод и на съоръженията към него, както и подмяна на спирателна арматура.Всички дейности които ще се извършат по време на плановото спиране ще осигурят в максимална степен надеждност на трасето, както и нормална и безаварийна експлоатация на топлопровода по време на предстоящият отоплителен сезон.

За актуална информация относно извършваните дейности може да следите на сайта на дружеството, фейсбук страницата ни – www.facebook.com/www.toplo.bg., както и на информационния телефон 0700 11111.