Центровете за обслужване на клиентите ще работят с удължено работно време от 15 юли

14 Юли 2022

„Топлофикация София“ ЕАД започна изготвянето на общите фактури на клиентите за отоплителен сезон 2021/2022 съгласно данните от изравнителните сметки, подадени от топлинните счетоводители. С цел своевременно предоставяне на информация към клиентите и по-добро обслужване информационните гишета в нашите центрове ще удължат работното си време както следва:

Kлиентите, които искат да зададат лично своите въпроси към експертите на дружеството  ще имат тази възможност в организираните специално за това приемни в  клиентския център на ул. „Ястребец“, 23Б. За тяхно удобство предоставяме възможност да запазят  удобна за тях дата и час за посещение, като последват линка:  https://my.linistry.com/Customer/ServiceMenu?b=fe5253f4-8219-43b2-9289-645dfabef618

С удължено работно време ще работи и информационният телефон на дружеството. От 18 юли клиентите ще могат да получат своевременна информация или съдействие от понеделник до петък от 8.00 до 20.00 часа 

Напомняме, че за максимално улеснение на своите потребители „Топлофикация София” ЕАД предлага няколко възможности за възстановяване на суми от годишно изравнение. Клиентите, желаещи да получат парите си по банков път, трябва да подадат заявление на имейл: info@toplo.bg или в някои от центровете за обслужване на клиенти. Заявлението е достъпно в сайта на дружеството – www.toplo.bg в раздел „Битови клиенти“, рубрика „Дялово разпределение“. Заявленията могат да бъдат изпратени и по пощата или подадени на място в клиентските центрове. Дружеството предлага и още една възможност – сумите да бъдат оставени за покриване на бъдещи сметки за топлинна енергия до изчерпването им. Потребителите, които предпочитат да получат сумите в брой, могат да го направят в посочените по-горе центрове за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД.

Напомняме на потребителите, че съгласно нормативните разпоредби възражения по изравнителните сметки могат да бъдат подавани до 31.08.2022 г. След тази дата няма да има възможност за корекции на изравнителните сметки.