Топлофикация София въвежда в експлоатация нова съвременна мощност за производство на ток

30 Декември 2021

В последните дни на годината Топлофикация София успешно приключи 72-часовите проби на изцяло ново съоръжение - турбогенератор (ТГ) №3 в ТЕЦ „София Изток”, който след ТГ №4 е второто модерно съоръжение, въведено в експлоатация за последните две години.

Поредната стъпка в обновяването на мощностите на дружеството е важен  етап към предстоящата в следващите години цялостна модернизация по споразумението на Столична община и Американската агенция за търговия и развитие /USTDA/.Проектът за „Модернизация на турбогенератор ТГ-3 в ТЕЦ „София Изток с нова противоналегателна турбина  извежда Топлофикация София в качествено нов етап на развитие, с ново високоефективно съоръжение. Изпълнението на проекта  е  финансирано с европейски средства.  Извършените преди дни 72 часови проби имаха за цел да покажат готовността на новия агрегат за експлоатация, който с включването си в енергийната система на България през януари ще подпомогне производството на електро енергия в тежките зимни месеци.  По данни на производителите на новата турбина Siemens Brno s.r.o. въвеждането й в експлоатация ще повиши значително, както ефективността от производството на топлинна и електро енергия, така и качеството на услугите към крайните потребители на „Топлофикация София“ ЕАД.