Съобщение планов ремонт

22 Юли 2022

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на реконструкция по топлопреносната мрежа в периода 05.08.2022 г. – 11.08.2022 г. временно ще бъде преустановено топлоподаването към блок 378 в ж.к. „Младост“ част 3.

За актуална информация относно извършваните дейности може да следите на сайта на дружеството, фейсбук страницата ни – www.facebook.com/www.toplo.bg., както и на информационния телефон 0700 11111.