Съобщение

20 Юни 2024

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти,

засегнати от плановият ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Люлин” 6-ти микрорайон, че ремонтните работи по топлопроводите са приключени 3 дни преди предвидения краен срок и подаването на топла вода вече е възстановено.