Позиция на Топлофикация София в отговор на сигнал за проблем с топлата вода в болница МБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“

16 Ноември 2023

Към днешна дата в Топлофикация София не са постъпвали сигнали от болница МБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“ за нарушено топлоподаване.

През месец октомври т.г. в отговор на питане постъпило, чрез Столична Община от родител на дете в детското онкохематологично отделение бе изпратен екип на Дружеството, който да извърши проверка на място. Констатирано бе, че топлоподаването до сградата е в норма и липсата на топла вода се дължи на неизградена линия за рециркулация на топлата вода, която съгласно Закона за енергетиката е собственост на клиента и дружеството не може да има отношение към изграждането и поддръжката й. Необходимо е да уточним, че абонатната станция, захранваща болницата също е собственост на лечебното заведение и се поддържа и управлява от външна фирма, която настройва параметрите й съгласно инструкциите, дадени от болницата, в разрез с инструкциите давани от Топлофикация София. Проверката бе извършена в присъствието на техническия екип, обслужващ болничното заведение, който е информиран за направените по-горе констатации.

Днес, след сигнал в социалните медии бе направен пореден оглед и среща с техническия екип на болница МБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, като отново са дадени предписания за действия, които заведението трябва да предприеме.

Топлофикация София ще продължи да оказва експертно съдействие на болницата при необходимост!