Топлофикация София разширява обема на предоставяните онлайн услуги

22 Февруари 2023

Дружеството продължава политиката си на обновяване и надграждане на електронното обслужване, като от днес активира допълнителен пакет електронни услуги, достъпни за всеки един абонат с регистрация в профила „Моят портал“ на www.Toplo.bg .

Само с няколко клика, клиентите ще могат да заявят желаната от тях услуга, а в пакетът са включени седемнайсет от най-честите поводи за посещение на клиентските центрове: промяна на равни месечни вноски, заявление за възстановяване на сума от изравнителна сметка, справка дължими суми, справка извършени плащания  и др.  Индивидуалната платформа „Моят портал“ е свободна за достъп от всички клиенти на дружеството, след регистрация с актуален имейл адрес. До момента, тя предоставяше на абонатите възможност да получават съобщения за планови ремонти и аварии, известия за просрочена фактура, справка за издадените фактури през последните 36 месеца и др.  Новият пакет електронни услуги е разработен със сигурен процес по идентификация на клиента, чрез системата за е-автентикация на Министерството на електронното управление. Модулът дава възможност клиентът да заяви и проследи  статуса на исканата услуга, да заплати онлайн дължимите такси, както и да получи междувременна обратна връзка по своето заявление.

С въвеждането на по-голям обем електронни услуги, дружеството прави още една крачка към повишаване доверието на клиентите и тяхната удовлетвореност, като им предлага информация в реално време при високо ниво на сигурност и конфиденциалност.

Допълнителна информация и съдействие клиентите могат да получат на тел. 0700 11 111,  имейл info@toplo.bg, както във фейсбук профила на дружеството.