СПЕЦИАЛИСТ, БИТОВИ КЛИЕНТИ

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа, осигурявайки част от енергийната стабилност и удобството на града.
Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.

Ако желаете да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:

СПЕЦИАЛИСТ, БИТОВИ КЛИЕНТИ

Описание на длъжността:

-Проверка на документи за откриване, закриване и промяна на партиди; актуализация в базата данни; обработване на документи за топлофицирани и новотоплофицирани сгради.
-Въвежда данни за жилищни сгради, открива партиди на клиентите и обработва сключените договори;
-Изготвя писма до фирмите за дялово разпределение относно включване на клиенти към топлопреносната мрежа;
-Извършва актуализации по въведените данни на клиенти и сградите за: откриване, закриване и промяна на партиди; обединяване и разделяне на партиди; промяна на отопляем обем на имот; промяна адреса за кореспонденция; разделяне и обединяване на абонатни станции към даден топломер; промяна на фирма за дялово разпределение; промяна на упълномощено лице;
-Обработва постъпили заявления от клиентите за заплащане на топлинната енергия на равни месечни вноски;
-Обработва постъпили заявления от клиентите за предоставяне на електронна фактура;
-Изготвя писма-покани за смяна на партида;
-Извършва преизчисления, съставя описи във връзка с месечното разпределение на топлинната енергия и въвежда данни в модул „Префактуриране” за клиенти от жилищни сгради при смяна на титуляря на партида. При необходимост изготвя искане до фирмата за дялово разпределение за разделяне на изравнителната сметка;
-Изготвя отговори на възражения и запитвания относно смяна/закриване на партида на клиенти от жилищни сгради;
-Администрира получената информация в базата данни и регистрира контакт с резултата от разговора.

Изисквания за длъжността:

• Средно образование;
• Минимум една година опит на сходна длъжност;
• Компютърна грамотност - Windows, Word, Excel и Internet;
• SAP с предимство.

Личностни качества и умения:

• Комуникативност;
• Емоционална стабилност;
• Добра писмена и речева култура на български език;
• Умение за работа с клиенти;
• Лоялност и готовност за поемане на лична отговорност.

Ние предлагаме:

• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.;
• Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
• Служебен паркинг.
• Специализирани обучения за развитие на уменията.
• Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
• Карта Мultisport на преференциална цена.

Местоположение на работното място:
• гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 25.07.2024 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB