• По интернет
  1. Виртуален пост терминал нa сайта

  2. Виртуален пост терминал на E-Pay

 • По банков път
  1. С платежно нареждане в удобен за Вас банков салон.

  2. На банкомат на територията на страната.

  3. Чрез разплащателна сметка в банки :

  • "Общинска банка" АД - SOMBBGSF/BG48SOMB91301011253302

  • "Българска банка за развитие" /ББР/ -   BG90NASB96201010837701 /новооткрита сметка/


  • "Централна корпоративна банка" АД - CECBBGSF/BG67CECB97901041406400

  • "Юробанк България" АД - BPBIBGSF/BG15BPBI79421088447001

  • "Банка ДСК" ЕАД – STSABGSF/BG88STSA93000026741115

  • "Уникредит Булбанк" АД – UNCRBGSF/BG58UNCR70001523957684

  Уважаеми клиенти,

  “Топлофикация София“ ЕАД Ви уведомява за следните промени във Вашите данни считано от 01.04.2020 г., във връзка с актуализиране база данни на Дружеството:


  Вашият номер на текущия платец се заменя с Договорна сметка;
  Вашият номер на текущия абонатен номер се заменя с Инсталация;
  Вашият номер на текущия платец Ш000000 се заменя с Договорна сметка;


  При плащане по банков път на задължения към „Топлофикация София“ ЕАД, основанието за превода трябва да съдържа правилно изписани реквизити. Задължително е, в поле „Основание“ на банковото платежното нареждане, да посочите един от описаните по-долу реквизити с цел бързото и коректно отразяване на Вашето плащане.

  1. В случай, че искате да заплатите всички задължения по една Договорна сметка е достатъчно да изпишете само нея, като отпред посочите „ДС“, изписва се ДС /персоналния Ви номер на договорна сметка/ без интервал.
  2. В случай, че искате да заплатите конкретни задължения за даден имот, следва да посочите номера на Инсталация, като отпред посочите „И“, изписва се И /персоналния Ви номер на инсталация/ без интервал.
  3. В случай, че искате да заплатите конкретни фактури, следва да посочите:
  - номерата на фактурите, като отпред посочите„Ф“, изписва се Ф /номер на фактурата по която желаете да платите/ без интервал.

  Също така, Вашите задължения могат да бъдат заплатени на:


  • Касите на Български пощи ЕАД
  • Касите на Fast Pay
  • Касите на Easy Pay
  • Чрез системата ePay.bg • Чрез банковата услуга Директен дебит
  • Чрез системата на Транскарт


  При желание да получавате електронна фактура, моля заявете такава онлайн на e-factura@toplo.bg, в Центровете ни за обслужване на клиенти или в деловодството на дружеството-кв. Борово, ул. „Ястребец“ 23.


  За справки или допълнителни въпроси може да се свържете с нас на информационния телефон 0700 11 111, както и да използвате дигиталните канали за комуникация и информация: inf_r@toplo.bg, info_r@toplo.bg и www.facebook.com/www.toplo.bg


  „Топлофикация София“ ЕАД Ви поднася извинения за причиненото неудобство и Ви благодари, че сте наши клиенти!


 • Банкови сметки
  ОБЩИНСКА БАНКА АД

  IBAN: BG 96SOMB 9130 1011 2533 11

  BIC: SOMB BGSF


  "БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" /ББР/ - /новооткрита сметка/

  IBAN: BG90NASB96201010837701

  BIC: NASBBGSF

  ВНИМАНИЕ! В платежно нареждане вписвайте абонатния номер на имота!

  ЗА СЪДЕБНИ ПЛАЩАНИЯ:

  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

  IBAN: BG67CECB 9790 1041 4064 00

  BIC: CECB BGSF

  ВНИМАНИЕ! В платежно нареждане вписвайте номер на делото!

  ЗА ПЛАЩАНЕ В ЕВРО:

  IBAN: BG57SOMB91301411253301

  BIC: SOMBBGSFIBANBG57SOMB91301411253301