• Касово плащане

    В нашите центрове за обслужване на клиенти

    В касите на Fast Pay *

    * Плащане на сметки към "Топлофикация София" ЕАД през касите на Fast Pay могат да бъдат извършени от следните градове: Варна, Шумен, Самоков, Ихтиман, Костенец, Елин Пелин и Горна Малина


    Касите на Easy Pay