Второ участие на „Топлофикация София“ ЕАД на борсовия пазар

„Топлофикация София“ ЕАД…