Първи успешен търг за продажба на електроенергия

„Топлофикация София“ ЕАД завърши успешно първия си търг за продажба на електрическа енергия на Българската независима енергийна борса. Съгласно определения от борсата ден и час за участие в борсовия пазар, днес дружеството продаде 43 670 МВтч електрическа енергия на цена 99,23 лв. за МВтч, при заявени 99.00 лв. стартова цена. Това ще донесе над 4,33 млн. лв. приход на столичната Топлофикация до 30 юни 2020 г.

 

„Дружеството участва за първи път самостоятелно на борсовия пазар на електрическа енергия и успешното представяне ни дава увереност и за следващите ни участия през 2020 година. Решихме да излезем от рамките на консервативния подход чрез координатор на балансираща група, който до сега прилагахме по отношение на търговията с електрическа енергия и считаме, че началото е добро. Така ще успеем да внесем повече финансова стабилност в работата на компанията. Подготвяме се през 2020 година да започнем изпълнението и на останалите набелязани от нас мерки за оздравяване на „Топлофикация София“ ЕАД.“ коментираха от ръководството на дружеството.