Профилактика и належащи ремонти в ж.к. "Младост-2" и "Младост-3"

„Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите клиенти, че поради извършване на профилактика и належащи ремонти на топлопреносната мрежа от 00.00 часа на 8  юли 2019 г. до 24.00 часа на 20 юли 2019 г. ще бъде спряна топлата вода в ж.к. „Младост“ – 3:

блокове №№ 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321 А, 321 Б, 389, 390, 81 СУ „Виктор Юго“, 144 СУ „Народни будители“, ОДЗ 70 „Пролет“ и ул. „Йордан Касабов“ №2.

 

От 00.00 часа на 11 юли 2019 г. до 24.00 часа на 20 юли 2019 г.  ще бъде спряно подаването на топла вода към всички сгради в ж.к. „Млдост“-2, Школа „МВР“, Кореком „Принцес“ и бул. „Александър Малинов“ № 51.

 

 

Съгласно изискванията на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София дружеството следва да информира клиентите 15 дни по – рано за началото и продължителността на спиране на топлоподаването

поради извършване на ремонтни работи, реконструкция или други подобни действия, които

 подлежат на планиране.

 Информацията за сроковете на спиране на топлата вода и засегнатите квартали  е публикувана

в сайта на дружеството – www.toplo.bg и във Фейсбук - www.facebook.com/www.toplo.bg.

  Повече подробности  потребителите могат да получат на информационния телефон в Кол центъра на компанията – 0 700 11 111.

     “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство и разчита на тяхното разбиране.

 

                                               Пресцентър “Топлофикация  София” ЕАД