Профилактика в ж.к. „Люлин", ж.к. „Надежда", ж.к. „Обеля" и ж.к. „Свобода"

„Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите клиенти, че продължава обследването, профилактиката и изпълнението на неотложните ремонти по топлопреносната мрежа.

 

Съгласно изискванията на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София дружеството следва да информира клиентите 15 дни по - рано за началото и продължителността на спиране на топлоподаването поради извършване на ремонтни работи, реконструкция или други подобни действия, които подлежат на планиране.  Предоставяме на вниманието на потребителите, топлоснабдявани от Отоплителна централа „Люлин“ график за спирането на топлата вода в отделните квартали:

 

 

ж.к. „Надежда“- 3 част, ж.к. „Обеля“-1, ж.к. „Свобода“ -  от 5 юни до 7 юни 2019 г.

ж.к. „Люлин“- 4 и 5 микрорайони – от 10 юни до 14 юни 2019 г.

ж.к. „Люлин“ – 1 и 2 микрорайони – от 17 юни до 21 юни 2019г.

ж.к. „Люлин“ – 7 и 8 микрорайони – от 24 юни до 28 юни 2019 г.

ж.к. „Люлин“ – 9 микрорайон – от 3 юли до 5 юли 2019г.

ж.к. „Люлин“- 3 микрорайон  - от 9 септември до 13 септември 2019 г.

ж.к. „Люлин“- 6 и 10 микрорайони  - от 16 септември до 20 септември 2019 г.

ж.к. „Надежда“- 5 част – от 9 септември до 13 септември 2019 г.

ж.к. „Надежда“- 6 част – от 16 септември до 18 септември 2019 г.

 

 

Информацията за сроковете на спиране на топлата вода и засегнатите квартали  е публикувана в сайта на дружеството – www.toplo.bg и във Фейсбук - www.facebook.com/www.toplo.bg. Повече подробности клиентите могат да получат на информационния телефон в Кол центъра на компанията – 0 700 11 111.

 

            “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство и разчита на тяхното разбиране.