Профилактика - месец май 2019 г.

„Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите клиенти, че след приключването на отоплителен сезон 2018-2019 г. ще стартира изпълнението на неотложните ремонти и профилактика по топлопреносната мрежа в участъците с повишена аварийност през последните месеци. В тази връзка подаването на топла вода ще бъде временно спирано. Съгласно изискванията на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София дружеството следва да информира клиентите 15 дни по - рано за началото и продължителността на спиране на топлоподаването поради извършване на ремонтни работи, реконструкция или други подобни действия, които подлежат на планиране.

 

От 20 май до 23 май ще бъде спряна топлата вода към ж.к. „Обеля” 2 

 

От 8 май до 11 май 2019 г. ще бъде спряна топлата вода към клиентите в района между бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Витоша“, ул. „Неофит Рилски“ и бул. „Христо Ботев“.

 

·        УЛ. „КНЯЗ БОРИС” I – 94, 102, 85, 69, 71, 130, 96, 69, 83, 73 вх.А-Б, 77, 81, 104 вх.А-Б, 65, 89, 124, 99, 97, 98А, 70, 49, 47, 51, 8, 88, 90, 82, 84, 63, 55 вх.А-Б, 57, 59, 61 вх. А-Б

·         УЛ. „АЛАБИН” – 36, 34, 25, 25, 27, 14, 46, 22, 42

·         УЛ. „КЪРНИГРАДСКА” – 7, 3, 5, 8, 10,13,  6, 1, 4, 14, 16

·         УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – 3, 5, 1,

·         БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” – 37, 25, 27, 47, 55А, 17, 39, 55, 15 

·         УЛ. „СОЛУНСКА” – 40, 44, 46, 50, 58 вх. А-Б, 60, 38 вх. А-Б, 22, 20, 26, 30 вх.1-2, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 41, 43, 37, 45, 49, 55, 56, 57, 59, 61, 63 

·         УЛ. „ПОЗИТАНО” – 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 20, 22, 24, 24А, 26, 30, 32, 34  

·         УЛ. „ЛАВЕЛЕ” – 20, 21, 22, 18, 38, 36, 24, 26,

·         УЛ. „ТРИ УШИ” – 3, 6, 6А, 6Б, 8

·         УЛ. „ЦАР САМУИЛ” – 18 А-Б, 19,20, 21, 23, 43, 28, 38, 30, 32, 36, 49, 16, 22, 25, 27, 26А-Б, 24, 31, 37, 39 

·         БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” – 50 А-Б, 38А-Б, 48, 16,  18, 20, 22, 26, 28, 30

·         УЛ. „БИСТРИЦА” – 5, 6, 8,2 ,7А-В , 9,

·         УЛ. „ИВАН ДЕНКОГЛУ” – 2, 4, 11, 9, 3, 5, 1, 2, 26, 28, 15А-В, 17А-Б, 13, 12,

·         УЛ. „ЦАР АСЕН” – 16, 9 А-Б, 8, 18,19,  21, 5, 13, 25, 11, 15, 17, 39, 43, 35, 22, 29, 31, 24, 28, 36, 38,

·         УЛ. „ВИТОША” – 2  1-3, 4, 10, 12, 14, 16, 18  1-3,28, 32 А-Б,  38, 40, 42, 44,

·         ПЛ. „МАКЕДОНИЯ” – 1

·         ПЛ. „СВЕТА НЕДЕЛЯ” – 1, 3,  4, 20

·         УЛ. „СВЕТА СОФИЯ” –   2, 5, 7, 8,

·         УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ” -  1, 3, 5, 11, 13, 17,16,  19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,

·         УЛ. „ПАРЧЕВИЧ” – 1, 2, 4, 6, 7,  8, 9, 10, 12, 13, 14,15, 18, 19, 21,  26, 22А,  35, 37,

·         УЛ. „УИЛЯМ ГЛАДСТОН” – 1, 3,  5, 6 А-В, 7, 10, 11, 13, 14 А-Б, 15, 16, 17, 18 А-Б, 19, 21, 23, 27, 25, 29,  32, 34, 35

·         УЛ. „УЗУНДЖОВСКА” – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13,  16,

·         УЛ. „ИВАЙЛО” – 4, 5, 6,  7,  9, 10, 11, 12,  13

 

*В същия период ще бъде затворена за преминаване на МПС ул. „Княз Борис I“ в района между ул. „И. Денкоглу“ и ул. „Солунска“, както и ул. „Кърниградска“ в района между ул. „Княз Борис I“ и ул. „Цар Асен I“.

 

От 13 май до 20 май 2019г. /вкл./ ще бъде спряно подаването на топла вода към следните сгради в ж.к. „Младост-1“, ж.к. „Мусагеница“, ж.к. „Дървеница“, ж.к. „Студентски град“, кв. „Витоша“ и всички резиденции на бул. „Симеоновско шосе“. 

 

ж.к. „Младост-1“: от бл. № 1 до бл. № 79 В и от бл. № 121 до № №150;
УМБАЛ „Света Ана“

 

ж.к. „Мусагеница“ от бл. № 80 до бл. № 110


ж.к. „Дървеница“ бл. №№ 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 23, 28, 33 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49
ул. „Дъбница“ бл. №№ 3А,5,7,11,16,18,20, ул. „Константин Игнатов“ бл. №№1,1А,2,3,4,5,6,8; ул. „Айдемир“ бл.№13, ул. „Проф. Стоян Киркович“ бл. №№1,1А,3,5,12,27; ул. „Андрей Ляпчев“ бл. №№ 7, 9, 11; ул. „Яна“ бл. №№ 1,2,4; ул. „Белимел“ бл. 00 4,10,24; ул. „Иван Боримечка“ бл. №22; ул. „Климент Охридски“ №№ 5,7,9;


ж. к. „Студентски град“ - всички общежития от бл. №1 до бл. № 61,НСА,УНСС,МГУ,ЛТУ,ХТМУ,ТУ-зала „Октомври“;


кв. „Витоша“ - хотел „Вега“, офис сграда „Трелеборг“,НХА, ул. „Никола Габровски“ №90, ул. „Проф. Хр. Вакарелски“№№ 1, 3,5, 5А; ул. „Акад. Й. Трифонов“ №№1,4,18; ул. „Проф. Г. Златарски“ №№ 3,5,18; бул. „Симеоновско шосе“ №1, бул. „Г. М. Димитров“ №38;

кв. „Витоша“ бл. №№1,2,3,6,7;
резиденциите на бул. „Симеоновско шосе“ - Република Афганистан, Емирство Кувейт, Ислямска република Иран, Република Индонезия, Китайска народна република, Сирия, Алжирска народно-демократична република, Кралство Мароко, Боливарска република Венецуела, Кралство Белгия, Кралство Испания и Република Аржентина.


От 13 май до 17 май 2019 г. ще бъде спряна топлата вода към сградите в  района между бул. „Сливница“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Княз Борис I“, ул. „Пиротска“, ул. „Триадица“, ул. „Сердика“, бул. „Княз Александър Дондуков“, ул. „Веслец“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Георг Вашингтон“, ул. „Цар Симеон“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, ул. „Струма“, ул. „Св.св. Кирил и Методий“, ул.“Бачо Киро“ и ул. „Поп Богомил“.

 

 • УЛ.ПОП БОГОМИЛ26, 30, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50
 • УЛ. ГЕОРГ ВАШИНГТОН10, 19, 17, 21, 24, 33, 47
 • УЛ. ЦАР СИМЕОН – 90А
 • УЛ.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ – 58, 57, 53
 • УЛ. ХРИСТО БОТЕВ –100, 102, 104, 112, 114, 118, 148
 • БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА2, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 57, 59 79, 81
 • УЛ. КНЯЗ БОРИС I - 135, 141, 165
 • БУЛ. СЛИВНИЦА – 152, 148
 • УЛ.ГРИВИЦА – 12
 • УЛ. СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ47, 57, 59, 63, 64, 68, 70, 78, 85, 88, 89, 116, 118, 124 А-Б
 • УЛ. ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ6, 10
 • УЛ. ВЕСЛЕЦ5, 39, 37, 45, 47, 54, 56
 • УЛ. СЕРДИКА1, 2, 4, 5, 5А, 6, 8, 12, 27
 • БУЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ 3, 5
 • УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ12, 14, 15, 16
 • УЛ. ПИРОТСКА18, 5, 7
 • УЛ. ТРИАДИЦА4, 5А, 6, 8
 • УЛ.ИСКЪР- 2,
 • ПЛ.БАНСКИ1

 

От 13 май до 19 май 2019 г. ще бъде спряно топлоподаването към следните райони:Част от ж.к. „Лагера“

 

 • бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60;
 • ул. “Драгшан”№2, 3, 5
 • ул. “Евстати Пелагонйски”№5, 7, 13
 • ул. “Мокренски Проход”№3, 7, 23, 31, 33
 • ул. “Мъглен”№3, 5, 26
 • ул. “Пиърс О’Махони”№7, 10, 39
 • ул. “Смолянска”№10, 12, 18
 • ул. “Троянски проход”№16, 29
 • ул. “Хайдушка поляна”№4
 • бул. “Цар Борис ІІІ”№54, 58
 • ул. “Плиска” №52, №56, №83
 • ул. “Кюстенджа” №5, №6, №10, №13
 • ул. “Балчик” № 8, №9
 • ул. “Гебедже” № 2, №6, №8
 • ул. “Съвет на Европа” №15, №22, №24
 • ул. ” Хризантема” № 19
 • ул. “Хайдушка поляна” бл.3, бл.8, №7,  №9, №18, №20, №55, №8, №12
 • ул. “Добрич” - трафопост до № 24
 • ул. “Баба Илийца” бл.1, бл.2, бл.3, бл.80, №37, 38, №42, №47

 


Част от кв. „Хиподрума“

 

 • бл.112, 113, 114А
 • ул. “Сотир Андонов”№3
 • ул. “Софийски Герои”№1, 3
 • бул. “Цар Борис ІІІ”№1, 7, 11, 15, 19, 21, 25


Част от кв. „Крива река“

 

 • ул. “Абоба” №1
 • бул. “Акад. Иван Гешов”№1, 9, 26, 44, 46
 • ул. “Ами Буе”№1, 2, 17, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 51, 57, 58, 61, 63, 66, 68, 72
 • ул. “Благатица”№2
 • ул. “Богдановец”№1, 2, 4, 6, 8
 • ул. “Виктор Григорович”№1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 18, 27, 31, 34, 38
 • бул. “Ген. Тотлебен”№31, 33, 35, 39, 43, 67, 71, 77, 79, 85, 89, 9
 • ул. “Даскал Манол”№7, 12, 13, 15, 18
 • ул. “Добрила”№8, 10
 • ул. “Захари Круша”№5, 24, 26
 • ул. “Константин Иречек”№2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 29
 • бул. “Пенчо Славейков”№2, 6, 10, 18
 • ул. “Предел”№1, 5, 7, 11
 • ул. “Райко Жинзифов”№4, 5, 10, 20, 24, 28
 • бул. “Св. Георги Софийски”№26, 28, 38, 46, 50, 54, 56, 70, 72, 72, 15Б
 • ул. “Феликс Каниц”№2, 6, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 32, 34, 38, 40, 44
 • ул. “Яков Крайков”№1, 4, 21, 27

 

От 20 май до 23 май 2019 г. без топлоподаване ще останат сградите в района между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Фритьоф Нансен“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Граф Игнатиев“, както и между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Крум Попов“, ул. „Милин камък“, ул. „Орфей“, ул. „Розова долина“, ул. „Калиакра“ и ул. „Иглика“.

 

 • Бул. „Патриарх Евтимий“ №№ 1 вх. 1; 1-А вх.1;  3 вх. А; 5 вх. А; 9 вх. А;11 вх.А;13 вх. А; 15 вх.А-Б;17 вх. 1; 19 вх. А; 21 вх. А-В;  23 вх. А; 25 вх. А-Б; 27 вх. 1; 29 вх. А; 31вх. А;35 вх. 1; 37 вх. 1;
 • Ул. „Гургулят“ №№ 1 вх. 1; 2 вх.А;3 вх. А; 4 вх. А; 5 вх.А;6 вх.А;7 вх.А;8 вх. А; 10 вх. А; 14 вх.А;16 вх.А;18 вх. А-Б;
 • Ул. „Георги С. Раковски“ №№ 146-А вх.А;148 вх. А-Б;150 вх. А-Б;152 вх. А; 154 вх.А;156 вх. А;158 вх.А;160 вх. А;162 вх. А; 164 вх.А;166 вх.А-Б;168 вх. А; 170 вх. А; 172 вх. А; 176 вх. А; 178 вх. А;  179 вх. А;180 вх. А-Б;181 вх.А;182 вх. А-Б; 183 вх. А; 185 вх.1-2;186 вх. А; 187 вх.А-Б;189 вх.А;191 вх. А-Б; 193 вх. А-В; 201 вх. А-Б; 203 вх. А; 205 вх. А; 207 вх. А;209 вх. А-Б;
 • Бул. „Васил Левски“ №№ 1 вх. А-Б;2 вх. 1;  3 вх. А;  5 вх. А; 7 вх. А; 8 вх. А;13 вх.А-В;14 вх. А;15 вх. 1;  20 вх.А;23 вх. А; 25 вх. А; 26 вх. А;27 вх. 1;   31 вх. А; 32 вх. А; 33 вх. А; 35 вх. А-Б; 37 вх. А; 38 вх. 1; 39 вх. А-Б; 40 вх. А; 42 вх. А; 43 вх. 1; 44 вх. А; 45 вх.А;47 вх.А;49 вх. А; 46 вх. А; 48 вх. А; 50 вх. А; 51 вх. А; 52 вх. А;54 вх. А-Б; 58 вх. А-Б;  60 вх. А; 62 вх. 1; 64 вх. А;
 • Ул. „Хан Крум“ №№ 27 вх. А;31 вх. 1;  32 вх. А; 34 вх. А;35 вх. А; 36 вх. А; 37 вх. А; 38 вх. А; 40 вх. А; 43 вх. А-Б; 46 вх. 1; 47 вх. А; 49 вх. А;
 • Ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ №№ 1 вх. А; 3 вх. А; 5 вх. А; 7 вх. А;9 вх. 1; 11 вх. А; 15 вх. А-В;17 вх. А; 19 вх. А; 21 вх. А; 23 вх. А-В; 25 вх. А-Б; 29 вх. А; 31 вх. А; 33 вх. А; 39 вх. А; 41вх. А; 43 вх. А; 45 вх. А-Б; 47 вх. А;
 • Ул. „Шести септември“ №№ 38 вх. 1; 40 вх. А; 44 вх.А;49 вх. А;51 вх. А; 53 вх. А; 55 вх. А;57 вх. 1;  58 вх. А;
 • ул. „Граф Игнатиев“ №№ 62 вх.1;  64 вх. А; 70 вх. А; 72 вх. А;
 • Ул. „Любен Каравелов“ №№ 24 вх. А; 25 вх. А; 26 вх. А; 28 вх. А; 29 вх. А;30 вх. А 31 вх. А; 32 вх. А; 33 вх. А;34 вх. 1;  35 вх. А; 36 вх. А; 40 вх. А; 41 вх. А; 42 вх. А; 43 вх. А; 44 вх. А; 45 вх. А-Б; 48 вх. А;49 вх. А;  50 вх. А-В;51 вх. А;  52 вх. А; 53 вх. А-Б; 55 вх. А; 56 вх. А; 58 вх. А;59 вх. А; 60 вх. А-Б; 61 вх. А; 62 вх. А-Б;  63 вх. А; 64 вх. А; 65 вх. А; 67 вх. А; 68 вх. А; 70 вх. А; 71 вх. А;72 вх. 1;  73 вх. А;75 вх. А; 74 вх. А; 75 вх. А;76 вх. А; 78 вх.А;81 вх. А; 82 вх. А;84 вх. А;85 вх. А; 86 вх. А;
 • Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №№ 1 вх. А; 3 вх. А; 5 вх. А; 7 вх. А; 9 вх. А; 11 вх. А; 13 вх. А; 15 вх. А;17 вх. А;  23 вх. А; 25 вх. А; 29 вх. А; 31 вх. А; 33 вх. А; 35 вх. А; 37 вх. А; 39 вх. А; 41 вх.А-Б;19 вх. А; 21 вх. А; 43 вх. А; 47 вх. А; 49 вх. А; 51 вх. А-Б; 53 вх. А; 57 вх. А; 61 вх. А; 65 вх. А; 67 вх. А; 69 вх. А-Б; 71 вх. А-В;
 • ул. „Проф. Никола Михайлов“ №№ 1 вх. А; 2 вх. А; 3 вх. А; 4 вх. А; 5 вх. А; 6 вх. А; 7 вх. А-Б;8 вх. А; 9 вх. А; 10 вх. А;
 • Ул. „Данте“ №№ 1 вх. А-Б; 2 вх. А; 6 вх. А;
 • Ул. „Карнеги“ №№ 1 вх. А; 2 вх. А; 3 вх. А; 4 вх. А; 5 вх. А; 6 вх.А;7 вх. А; 8 вх. А; 9 вх. А;  10 вх. А; 11-А вх. 1; 12 вх. А; 13 вх. А;16 вх. А; 22 вх.А;24 вх. А;
 • Ул. „13 март“ №№ 4 вх. А;
 • Ул. „Д-р Петър Берон“ №№ 1 вх. А; 2 вх. А-В; 3 вх. А;4 вх. А;  5 вх. А; 6 вх. А; 8 вх. А;9 вх. 1;
 • Ул. „Гечкенли“ №№ 3 вх. А; 4 вх. А;
 • Ул. „13 март“ №№ 1 вх. А; 2 вх. А; 3 вх. А;6 вх. А; 8 вх. А; 17 вх. А; 19 вх. А;21 вх. А;
 • Ул. „Кокиче“ №№ 3; 4 вх. А;
 • Ул. „Женева“ №№ 1 вх. А; 2 вх. А; 6 вх. А; 8 вх. А; 10 вх. А; 12 вх. А;
 • ул. „Милин камък“ №№ 1 вх. А; 2 вх. А; 13 вх. А; 15 вх. А;
 • ул. „Калиакра“ №№ 2 вх. Б-В;
 • ул. „Синчец“ №№ 10 вх. А-Б; 14 вх. А;
 • ул. „Кокиче“ №№ 8 вх. А;
 • ул. „Орфей“ № 1; 
 • ул. „Николай Павлович“ №№ 1 вх. А;2 вх. А; 4 вх. А; 8 вх. А;
 • ул. „Папа Йоан Павел II“ №№ 1 вх.1; 3 вх. А-Б; 5 вх. А; 7 вх.1;

 

От 27 май до 31 май 2019 г. ще бъде спряно топлоподаването към следните райони:

 

• Част от ж.к. „Лагера“ между ул. „Плиска“, ул. „Хризантема“, ул. „Житница“, бул. „Цар Борис III“ и ул. „Христо Матов“;
• Част от кв. „Хиподрума“ между ул. „Лерин“, ул. „Кюстендил“, ул. „Видлич“ и бул. „Цар Борис III “;
• Част от кв. „Красно село“ между ул. „Хайдушка гора“, ул. „Дойран“ и ул. „Кюстендил“;
• ж.к. „Бели брези“ между ул. „Смърч“, ул. „Битоля“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „България“, ул. „Кюстендил“ и ул. „Дойран“;
• Част от ж.к „Стрелбище“ между бул. „Гоце Делчев“,ул. „Твърдишки проход“,ул. „Нишава“, ул. „Руен“, ул. „Добри Христов“, ул. „Дедеагач“, ул. „Нишава“ и бул. „България“;
 
 
списък със засегнатите адреси:
 

 • ул. “Балканджи Йово” №2А, №2Б, №6, №7 , №8, №9,
 • №13 , №15, №21, №24, №29, №31 и 25 училище
 • ул. “Христо Матов” № 1, №3
 • ул. “Добрич”№ 1, №2
 • бул. “Цар Борис ІІІ” №60, №63, №67, №69, №74,№77, №81, №85, №86,
 • №100, №112, №116
 • ул. “Плиска” бл.1
 • ул. “Кратово” №8, №8А
 • ул.”Лерин”  №1,19,24,33
 • ул. “Нишава” №1, 2, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 58, 60, 61, 66, 92, 99, 103, 106, 107, 108
 • ул. “Балчик” № 1, №6
 • жк. “Хиподрума” бл.138, бл.139Б, бл.139В, бл.132, бл.133, бл.134, бл.134А
 • ул. “Съвет на Европа” №1
 • ул.” Смърч”  №2, №6,№7, №22, №24, №24А, №26
 • ул. “Хайдушка гора” №21
 • ул. “Проф. Димитър Атанасов”№9, №14, №19
 • ул. ” Царево село”№6, №7, №9, №10, №11А, №13
 • ул.” Кюстендил”  №23, №37, №49, №51, №53 №61
 • ул.” Чепино”  №4
 • ул.” Дойран”  №6, №10, №10А
 • ул.” Звъника”  №8
 • Бул. “България”№43
 • ж.к.”Бели брези” бл.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23​, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
 • ул. ” Искърски пролом” №4
 • ул.” Гребенец” №8
 • ул.” Битоля” №6 ,27
 • Площад “Ручей” №1
 • ул. “Твърдишки проход” №7, 11, 18
 • ж.к. “Стрелбище” бл. 61, 91, 93


Информацията за сроковете на спиране на топлата вода и засегнатите квартали е публикувана в сайта на дружеството – www.toplo.bg и във Фейсбук - www.facebook.com/www.toplo.bg. Повече подробности клиентите могат да получат на информационния телефон в Кол центъра на компанията – 0 700 11 111.


“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство и разчита на тяхното разбиране.