Съобщение за спиране в ж.к. „Сердика“

Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти от ж.к. Сердика“ в района на бул. „Инж. Иван Иванова“, ул. „Три уши“, ул. „Охридско езеро“, ул. „Сини вир“ и бл. 6 на бул. „Константин Величков“, че на 13 ноември 2018 г., от 09.00 до 18.00 часа ще бъде спряно топлоподаването поради включване на нови потребители към топлопреносната  мрежа на дружеството.