Напомняне за планов ремонт на „Булгартрансгаз” ЕАД

„Топлофикация София” ЕАД напомня на своите клиенти, че поради планов ремонт на „Булгартрансгаз” ЕАД*, ще бъде спряно подаването на природен газ към част от топлоизточниците на София. По тази причина за периода от 07.00 часа на 29 август 2018 г. до 07.00 часа на 31 август 2018 г. без топлата вода ще бъдат абонатите от квартал „Овча купел“ от 1-ва до 6-та част включително. 

 

Екипите на „Топлофикация София” ЕАД ще използват посочения период, за да извършат планови ремонти във всички райони на “Овча купел”. Целта е да се минимизират неудобствата за клиентите и да не се налага повторно спиране на топлата вода в тези райони.

 

Двете дружества са съгласували работните си графици. Ще бъдат положени максимални усилия дейностите да бъдат изпълнени в рамките на посочения срок. „Топлофикация София” ЕАД има пълна готовност да пусне топлата вода веднага след приключването на ремонтните работи на „Булгартрансгаз” ЕАД.