Изравнителни сметки - сезон 2017/2018

Топлинните счетоводители предадоха окончателните изравнителни сметки на „Топлофикация София” ЕАД

 

Изравнителните сметки за парно и топла вода за изминалия отоплителен сезон вече са подадени от топлинните счетоводители към „Топлофикация София”ЕАД.  

 

От днес, 17август, те са достъпни на Интернет страницата на дружеството, в касите и в информационните системи за безкасово разплащане. Всички абонати, които имат суми за получаване, могат да изберат най-удобния вариант да ги вземат обратно – по банков път или на каса на „Топлофикация София”. Сумите могат да бъдат оставени и за покриване на следващи сметки.

 

За да улесни своите битови и бизнес клиенти, дружеството предоставя възможност, сумите за връщане да бъдат взети обратно и без да се посещават Центровете за обслужване на клиенти на „Топлофикация София”.

 

Потребителите, които желаят да ги получат по банков път, трябва да попълнят заявление, което е налично на адрес – www.toplo.bg.

 

Попълненото заявление, заедно с удостоверение за банкова сметка, трябва да бъде изпратено на и-мейл адрес: inf_r@toplo.bg.

 

Абонатите, които предпочитат да получат парите си в брой, могат да го направят във всички центрове за обслужване на клиентите. Това е в правомощията само на титуляра на партидата или на официално упълномощено лице. 

За удобството на потребителите към клиентските центрове са пренасочени допълнително служители, които ще гарантират бързина и качество на обслужването. 

 

Работното време и адресите на касите може да намерите на уебсайта на дружеството: https://toplo.bg/contacts

 

„Топлофикация София” ЕАД напомня, че дружеството може да възстановява суми на онези клиенти, които нямат просрочени неплатени сметки. 

 

Сумите за доплащане, заедно с месечните сметки за топла вода, могат да бъдат внесени във всеки център за обслужване на клиентите или по безкасов път, онлайн чрез ePay, чрез банкомати, електронно банкиране или открита разплащателна сметка.

 

Клиентите, които все още не са осигурили достъп на топлинните счетоводители до дома си, имат възможност да го направят до 1 октомври. За целта трябва да се свържат с тях и да резервират допълнителна дата за отчет и проверка на уредите. След това няма да имат възможност да поискат преизчисление на сметките си. Дори да не сте ползвали топлинна енергия или консумацията да е била занулена, уредите трябва да бъдат отчетени от представител на фирмата за дялово разпределение. В противен случай, на основание Наредбата за топлоснабдяването и Методиката за дялово разпределение, ще бъдат начислени сметки на максимална мощност на отоплителните тела. При неотчетен или неизправен водомер за топла вода се начислява количество от 280 литра вода на човек на ден. Напомняме, че при преизчисление на една изравнителна сметка, всички сметки на останалите потребители в сградата, ще претърпят корекции.  

 

 

Възстановяването на суми от изравнение се извършва в следните Центрове за обслужване на клиенти:

 

               

ж.к. „Борово”,
          ул. „Ястребец” № 23Б

8:30ч. – 18:00 ч.

бул. „Княз Александър Дондуков” № 56

7:00 ч. – 18:30 ч.

бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11

7:00 ч. –18:30 ч.

бул.”История славянобългарска” № 6

    8:30 ч. – 16:00 ч.

бул.”Цариградско шосе” № 28Б

8:30 ч. – 18:00 ч.

ж.к. „Младост-3” бл. 310, вх. 4, партера

7:00 ч. – 18:30 ч.

ул.”Владимир Зографов” № 90

 8:30 ч. – 16:00 ч.

ж.к. „Люлин” трафопост до бл. 101

    7:00 ч. – 18:30 ч .