Профилактиката в „Дружба“ 1 и „Слатина“ приключи предсрочно

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти от кварталите „Дружба“ 1 и „Слатина”, че приключи предсрочно годишната профилактика. С ускорената работа на  екипите от дружеството и приложените  технически решения, по-рано от обявените срокове е възстановено подаването на топла вода.

  

През годините дружеството направи редица инвестиции и подобрения, създаде връзки между отделните топлоизточници и между кварталите. Затова при извършване на обследванията и ремонтите, вече има възможност отделни квартали да бъдат захранвани с гореща вода от друг топлоизточник. Профилактиката се осъществява, за да функционира системата нормално през натоварения зимен период, тъй като топлопреносната мрежа в столицата е построена в периода 50-80 години на миналия век.

 

Инвестициите в топлопреносната мрежа водят до намаление на транспортните разходи при преноса на топлинна енергия. По данни на КЕВР „Топлофикация София” е дружеството с най-ниски разходи по преноса сред всички топлофикации в страната – средно 17% през последните години. Този показател е сравним с показателите в страните на ЕС.