Реконструкция - ул. „Цар Иван Шишман”

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради промяна в датите на предстоящата реконструкция на топлопреносната мрежа по ул.”Цар Иван Шишман” ще бъде спряно топлоподаването към следните сгради за периода от 10.09.2018 г. до 21.09.2018 г.

 

  • ул. “Ген. Й.В.Гурко“ №№ 38 вх. А, 40 вх.А,42 вх. А-Б
  • ул. “Юрий Венелин“ №№ 1 вх. А, 2 вх. А, 3 вх. А, 4 вх. А, 5 вх. А, 7вх. А, 9 вх. А, 10 вх. А, 11 вх. А, 16 вх. А-Б, 18 вх. А, 20 вх. А;
  • ул. “Цар Иван Шишман“ №№ 23 вх. А, 30 вх. 1, 31 вх. А, 33 вх. А-Б, 35 вх. А, 41 вх. А;
  • ул. “Ген. Паренсов“ №№ 2 вх. А-Б, 6 вх. А, 8 вх. А, 10 вх. А, 11 вх.1, 15 вх. А, 17 вх. А, 27 вх. А-Б, 29 вх. А, 31 вх. А;
  • ул. “Мальовица“ №№ 2 вх. А, 3 вх. А-Б, 4 вх. А, 6 вх. А;
  • ул. “Граф Игнатиев“ №№ 29 вх. А, 35 вх. А-Б, 37 вх. А, 39 вх .А, 41 вх. А, 41А вх. А;
  • ул. “Граф Игнатиев“ № 25 вх. 1
  • бул. “Васил Левски“ №№ 51 вх.А,59 вх. А, 61 вх. А,  63 вх. А,65 вх. А ,67 вх.А;

         

Клиентите са уведомени съгласно нормативно определения срок чрез съобщения, разлепени във входовете на посочените сгради.

 

Целта на извършваните реконструкции е чрез монтирането на нови тръби, които позволяват по-ефективен пренос на енергия, по-малко загуби и по-дълъг експлоатационен живот, да се избегнат аварийни ситуации през зимата, а потребителите ни да получават качествени и надеждни услуги.

  

Напомняме, че за времето на ремонтите на клиентите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода и това ще бъде отразено на отделен ред в месечните съобщения.