Профилактика в кв. „Младост“

„Топлофикация София“ ЕАД съобщава на своите клиенти, че в периода от 19 юли до 30 юли 2018г. /включително/ ще бъде спряна топлата вода в кварталите:

  • ж.к. „Младост“ 1 – бл. №№ 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г, 1 Д, 1 Ж
  • ж.к. „Младост“ 1А 
  • ж.к. „Младост“ 2
  • ж.к. „Младост“ 3
  • ж.к. „Младост“ 4 
  • МВР школа 
  • БАН - 7 км. НИХМ /ХМС/
  • Хотел “Метрополитън” София
  • „Ави  сет“  ООД 
  • Офис  сграда  Ави  сет“

Компанията ще извърши обследване и належащи ремонти по топлопреносната мрежа в посочените квартали. Целта ни е да се избегнат аварийни ситуации през зимата.

 

Профилактиката е част от осигуряването на по-надеждни услуги, а с ремонтите правим рехабилитация на мрежата, основната част от която е изградена през 70-те – 80-те години на миналия век. Инвестираме в модерни тръби, което също гарантира по-добра услуга и по-малко аварии занапред. Затова се налага временно спиране на подаването на топлата вода.

 

Информацията за сроковете на спиране на топлата вода и засегнатите квартали  са  публикувани в сайта на дружеството – www.toplo.bg и във Фейсбук - www.facebook.com/www.toplo.bg. Повече подробности клиентите могат да получат и на информационния телефон в Кол центъра на компанията – 0 700 11 111.

 

Напомняме, че за времето на ремонтите на клиентите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода и това ще бъде отразено на отделен ред в месечните съобщения.