Промени в ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД

 

Днес, на сесия Столичен общински съвет прие молбата на изпълнителния директор на дружеството Георги Беловски за освобождаване от заемания пост по лични причини.

 

До провеждането на конкурс за поста, функциите ще бъдат изпълнявани от Сашо Чакалски. Господин Чакалски е ръководил Българската банка за развитие и Общинска банка.

 

Ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД уверява, че следваната досега политика на дружеството, ще бъде продължена и надграждана.