Услугата „управление на енергията“ спести 690 МВтч на 13 общински и административни сгради

690 МВтч са спестили 13 общински и административни сгради от прилагането на услугата „Управление на енергията“

 

            За втора година „Топлофикация София” ЕАД предлага на своите клиенти нов тип услуга – “Управление на енергията”, която позволява оптимизиране на потреблението и намаляване на разходите за топлоенерия и топла вода през отоплителния сезон в съответната сграда без това да лишава от топлинен комфорт обитателите в нея. Само за 2017г. 13 общински и административни сгради, които ползват енергоефективната услуга, са спестили 690 МВтч. Сред тях са 6 училища и 2 детски градини, в които  консумацията на топлинна енергия е намаляла средно с 18% за училищните сгради и с около 11% в детските заведения, при това без да се нарушават изискванията за топлинен комфорт на децата по време на учебния процес.   

 

“По време на отоплителния сезон, когато училищата не работят, ние продължаваме да подаваме топлинна енергия без да се работи на пълни обороти като поддържаме минимално допустими температури. Целта е училището или детската градина да се затопли възможно най-бързо и когато учениците и децата се върнат в клас климата да бъде комфортен. Същият механизъм действа и при административните сгради. Нашата енергийна услуга допринася за регулирането на месечното потребление, а това  води и до значителни икономии на годишна база. Амбицията ни е повече държавни и общински институции да инсталират тази система.“, коментираха от „Топлофикация София“ ЕАД.

 

За внедряването на новата енергийна услуга на „Топлофикация София” е необходимо да се инсталира СКАДА система в абонатната станция на сградата, а данните да се предават по GPRS/GSM мрежа директно на експертите в компанията, които управляват консумацията на сградата в реално време. С помощта на специализиран софтуер се извършват необходимите настройки на съоръженията в абонатната станция в зависимост от външните температурни условия, особеностите и режима на потребление в сградата, предпочитанията на обитателите, архитектурната специфика на обекта и др. Клиентите също могат да следят данните за консумацията си на топла вода и отопление в реално време, тъй като показанията се визуализират чрез специализиран софтуер. Освен новата услуга „Управление на енергията“, дружеството предлага на потребителите изгодни условия за извършване на дялово разпределение в сградите етажна собственост, както и уреди на конкурентни цени. През 2017г. над 1 000 нови абонати избраха „Топлофикация София“ за свой топлинен счетоводител.