Януарските сметки за парно вече са налични

От днес януарските сметки за отопление и топла вода вече са на разположение на столичани в Центровете за обслужване на клиенти и на Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg. 

 

По данни на НИМХ към БАН средномесечната температура през януари 2018 г. е била + 1,4 градуса, докато през същия месец на 2017 година е била - 5,7 градуса . Това определя и по-ниското общо потребление на топлоенергия от битовите клиенти през миналия месец – 371 009 МВтч,  докато през същия месец на предходната година са фактурирани 474 750 МВтч. Месечните сметки се изготвят съобразно изискванията на Наредбата за топлоснабдяване на базата на реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2016 -30.04.2017 г.

 

Всеки клиент може да провери тези данни в индивидуалната си изравнителна сметка, получена от топлинния счетоводител. Напомняме, че прогнозните дялове се определят от топлинния счетоводител. Изключение правят  абонатите, които имат месечно отчитане на уредите за дялово разпределение.

 

В резултат от прилагането на новия метод на изчисление се избягват пиковите сметки през зимните месеци декември, януари и февруари.