„Топлофикация София” с готовност да стартира новия отоплителен сезон в столицата

 

„Топлофикация София” има готовност да стартира новия отоплителен сезон в столицата. В тази връзка напомняме на нашите клиенти, че трябва да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация, както и да запълнят източените инсталации. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които инсталацията не е запълнена, защото това означава, че в някое жилище ремонтът все още не е приключил. Също така е необходимо потребителите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят уредите си за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.

 

Според изискванията на нормативната уредба дружеството има задължение да доставя на клиентите топлинна енергия за отопление в абонатните станции на сградите в периода от 1 октомври до 30 април, когато бъдат изпълнени двете изисквания - три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от  +12°C и прогноза от НИМХ - БАН за трайно застудяване.  „Топлофикация София” следи ежедневно прогнозата за времето и когато бъдат изпълнени изискванията,  ще започне общото включване на отоплението в столицата. Детските градини, училищата и здравните заведения могат да поискат отопление по – рано, като за това е достатъчно директорът да изпрати писмено заявление в обслужващия топлорайон.

 

Дружеството също така дава възможност при изразено желание от страна на клиентите в сграда-етажна собственост отоплението да бъде пуснато преди официалния старт на отоплителния сезон. За целта е необходимо да се представи в център за обслужване на клиенти заявление и подписано решение от Общото събрание на етажната собственост за по-ранното включване на парното. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за предварително пускане на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на цялата етажна собственост. 

 

За допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон и за въпроси, свързани с топлоподаването, клиентите могат да се свържат с кол центъра на компанията – тел. 0 700 11 111, както и на https://www.facebook.com/www.toplo.bg/

Полезни съвети как да пестим топлинна енергия и кога „Топлофикация София“ ЕАД пуска и спира парното - ТУК!