Изравнителна сметка?!

- Как да си получа парите от изравнителната сметка?

- Клиентите, които имат суми за получаване могат да изберат един от следните начини за възстановяване:
• По банков път
• На каса в някой от центровете за обслужване на клиенти на „Топлофикация София” ЕАД
  • В случай, че сумата не бъде изискана, тя автоматично остава за покриване на следващи задължения.

- Какви документи са ми необходими, ако желая да получа сумата в брой?

- Потребителите, които пожелаят да получат парите си в брой в наш клентски център, трябва да представят документ за самоличност и да бъдат титуляр на партидата или да имат нотариално заверено пълномощно от титуляра.

- Какво е необходимо, ако искам да получа сумата по банков път?

- Необходимо е да депозирате Заявление за връщане на сума от изравнителна сметка по банков път, като изтеглите съответната бланка: http://toplo.bg/residential/distribution Попълнената и сканирана бланка изпратете на: inf_r@toplo.bg, или я представете в някой от клиентските ни центрове.

- Има ли краен срок за получаване на сума от изравнителна сметка?

- Няма краен срок за връщане на сума.
  • Напомняме, че сумите се изплащат само на клиенти, които нямат просрочени или неплатени задължения!

- Какво трябва да направя, ако не съм успял да осигуря достъп до дома си?

- Клиентите, които все още не са осигурили достъп на топлинните счетоводители, следва да се свържат с тях и да си резервират допълнителна дата за отчет не по-късно от 1 октомври.
След тази дата няма да имате възможност да поискате преизчисление на сметките си. В случай на неосигурен достъп, на законово основание ще бъдат начислени сметки на максимална мощност на отоплителните тела. При неотчетен или неизправен водомер за топла вода се начислява количество от 140 литра вода на човек на денонощие.
  • Напомняме, че при преизчисление на една изравнителна сметка, сметките на останалите живущи в сградата също ще претърпят корекции.

 

Работно време на центровете за обслужване на клиенти:

               

ж.к. „Борово”,
          ул. „Ястребец” № 23Б

Център за обслужване на клиенти – Централно управление

8:30ч. – 18:00 ч.

бул. „Княз Александър Дондуков” № 56

Център за обслужване на клиенти – Център 3

7:00 ч. – 18:30 ч.

бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11

Център за обслужване на клиенти – Център 1

7:00 ч. –18:30 ч.

бул.”История славянобългарска” № 6

Център за обслужване на клиенти- ТР „София“

                            8:30 ч. – 16:30 ч.

бул.”Цариградско шосе” № 28Б

Център за обслужване на клиенти – 4-ти километър

7:00 ч. – 18:00 ч.

ж.к. „Младост-3” бл. 310, вх. 4, партера

Център за обслужване на клиенти –  Младост

7:00 ч. – 18:30 ч.

ул.”Владимир Зографов” № 90

Център за обслужване на клиенти – Надежда

 8:30 ч. – 16:30 ч.

ж.к. „Люлин” трафопост до бл. 101

Център за обслужване на клиенти - Люлин

                            7:00 ч. – 18:30 ч .