Съобщение за клиентите от ж.к. „Младост“ 3

Във връзка с приключването на последния етап от реконструкциите по топлопреносната мрежа в ж.к „Младост“ 3 и с цел да се използва времето от 30 август до 11 септември 2017 г , когато е планирано спирането на ТЕЦ „София Изток“ бяха извършени промени в обявените графиците за ремонтите.

 

За отклонението към бл.321 А топлата вода ще бъде спряна за времето от 1.08. до 20.08.2017 г.

 

За отклоненията към блокове №№ 313 - вх. А, Б, В и Г, 314 - вх. А, Б, В и Г, 316 - вх. А и Б топлата вода ще бъде спряна за времето от 07.08. до 11.09.2017 г.

 

За отклонението към блокове №№ 307 вх. Е, Ж и З; 308 вх. А, Б и В; 309 вх. А, Б и В; 310 вх. А, Б, В и Г; 317 вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж; 319 вх. А, Б, В, Г и Д; 320 вх. А, Б и В
и ОДЗ 70 „Пролет“
топлата вода ще бъде спряна от 25.08. до 11.09.2017 г.
 

Отклоненията към абонатните станции на бл. 318 вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж ще бъдат спирани за по 2 дни след предварително тридневно предизвестие за живущите.

 

Поднасяме ви най-искрени извинения за създадените неудобства!