Промяна в графиците за спиране на топлата вода в Централна градска част и кв. „Илинден“

Промяна в графиците  за спиране на топлата вода в Централна градска част и кв. „Илинден“

Във връзка с оптимизиране на ремонтните работи на обектите от Инвестиционната и ремонтна програма за 2017г. на „Топлофикация София“ ЕАД се променят датите за извършване на строително-монтажните работи на отделни обекти и съответно се изменят датите за спиране и пускане на топлата вода към засегнатите клиенти в следните квартали:

·         Централна градска част

II – ри етап: ул.”Св.Св.Кирил и Методий”№62, ул.”Бачо Киро”№№ 35А, 35 Б, 37, 38, 39, 42, 43, 44-46, 47, 49, 50;

спиране на топлата вода – 30 юни 2017 г.

възстановяване на топлата вода – 18 юли 2017 г.

III –ти етап:  бул.”Княгиня Мария Луиза”№ № 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; ул.”Поп Богомил”№41-43; ул.”Св.Св.Кирил и Методий”№№ 88,78, 70, 68, 64, 47; ул.”Сердика”№ №25А,25-1,27; ул.”Веслец” №№35,31-1,31-2,40,37, 39-41, 45, 47, 54, 56; ул.”Поп Богомил”№№26, 30,39,40; ул.”Будапеща”№52, ул.”Г.Бенковски”№№ 37, 34, 54, 56,58; ул.”Цар Симеон”№№ 40,42

1-ви подетап

спиране на топлата вода – 31 юли 2017 г.

възстановяване на топлата вода – 9 август 2017 г.

1I-ри подетап

спиране на топлата вода – 18 август 2017 г.

възстановяване на топлата вода – 27 август 2017 г.

·         Централна градска част

I – ви етап: бул. „Патриарх Евтимий“№№ 50 А, 52 А, 54 А, 56 А, 58 А, 60 А,62 А, 64 А, 66 А-В; ул. „Хан Аспарух“ №№ 30А, 32 А, 34 А-Б;ул. Неофит Рилски“ № 40 А;

ул. „Христо Белчев“ №№ 42 А-Б, 46 A,47 А,  48 А, 49 А, 50 А, 51 А;  ул. „Хан Аспарух“ №№ 36 А, 28 А, 26 А, 24 A; бул. „Витоша“ №№ 65 А, 69 А-Б; ул. „Ангел Кънчев“№ 34 А;

спиране на топлата вода – 18 юни 2017 г.

възстановяване на топлата вода – срокът се удължава до 14 юли 2017 г.

II – ри етап: ул. „Христо Белчев“№ 40 А, ул. „Неофит Рилски“№43
спиране на топлата вода – 17 юли 2017 г.

възстановяване на топлата вода – 26 юли 2017 г.

·         кв. „Илинден“

I – ви етап: 3-то СОУ “Марин Дринов”,  НПГ по прецизна техника и оптика  „М.В.Ломоносов” - корпус 2,  ПГ по транспорт и енергетика “Хенри Форд”

спиране на топлата вода – 10 юли 2017 г.

възстановяване на топлата вода – 1август 2017 г.

II – ри етап: Бл. №№ 138, 146; ул.  „Сава Михайлов”№23

спиране на топлата вода – 11 август 2017 г.

възстановяване на топлата вода –  26 август 2017 г.