Възстановено топлоподаването към част от сградите в "Младост" 3

„Топлофикация София” ЕАД  уведомява своите клиенти, че е възстановено подаването на топла вода към част от сградите в кв. “Младост” 3, попадащи в обект от  реконструкцията на  топлопреносната мрежа.

 

Вече е изцяло нормализирано топлоподаването към бл. №№ бл.313,314,316,317, 307 вх.6,7,8 и ОДЗ „Пролет“.