ТЕЦ "София" възстанови работата си

 „Топлофикация София” ЕАД  уведомява своите клиенти, че ТЕЦ “София” възстанови работата си и потребителите в централна градска част и кварталите, засегнати от спирането на топлоизточника вече имат нормално подаване на топла вода.

 

Без топлоподаване ще останат само сградите, които попадат в рамките на обектите за реконструкция на топлопреносната мрежа (вижте график тук) и абонатите там са уведомени за началото и края на засягащите ги ремонти.

 

”Топлофикация София” ЕАД поднася още веднъж извинения на засегнатите  клиенти за създаденото  неудобство и благодари за проявеното разбиране от тяхна страна!