• Касово плащане

  В нашите центрове за обслужване на клиенти

  В пощенските станции в страната

  В касите на Fast Pay *

  * Плащане на сметки към "Топлофикация София" ЕАД през касите на Fast Pay могат да бъдат извършени от следните градове: Варна, Шумен, Самоков, Ихтиман, Костенец, Елин Пелин и Горна Малина  ВАЖНО:
  На този етап, небитовите клиенти нямат възможност да плащат дължими суми в касите на еPay и EasyPay!