• Защо да изберете нас:
  ● коректни сметки в съответствие с нормативните изисквания

  ● качествени и надеждни уреди – топломери, разпределители и водомери

  ● конкурентни цени на услугата

  ● едни от най-опитните и грамотни служители в областта на топлинното счетоводство

  ● поддържане на непрекъсната връзка с упълномощеното лице и представители на етажната собственост

  ● ограничаване на нерегламентираното потребление

  ● осигуряване на необходимия персонал за извършване на проверки, монтажни дейности, междинни отчети и др.

  ● своевременно решаване на възникнали проблеми, аварии и съмнения
 • Отчети на уреди за дялово разпределение
  В стремежа за максимална гъвкавост при обслужването на клиенти и за тяхно улеснение предлагаме различни варианти за снемане на данни от уредите за дялово разпределение. В зависимост от желанията и предпочитанията си клиентите могат да изберат един от следните начини за отчет:

  Месечни отчети

  → Дистанционно отчитане

  ● Реални сметки всеки месец за отопление и топла вода
  ● Не е необходим достъп до апартаментите
  ● Отчитане чрез мобилно устройство и подвижна антена
  ● Избягване на елемента на човешка грешка при отчитане
  ● Съхранение на данни за минали периоди

  → Визуално месечно отчитане

  ● Ежемесечни посещения за отчети в определена дата в края на месеца
  ● Предаване на данните от отчети от упълномощено лице от сградата

  → Дистанционно отчитане чрез AMR комуникация

  ● Отчет директно от офиса на всички уреди за дялово разпределение
  ● Формиране на сметки по напълно реални данни
  ● Клиентите имат възможност за онлайн справки за консумацията
  ● Текущо потребление по дни
  ● Възможност за настройки и управление на потреблението
  ● База данни за минали периоди и възможност за сравнения и анализи
  ● Възможност за надграждане

  Годишни отчети

  ● Веднъж годишно след приключване на отоплителния сезон
  ● Предлагаме две дати за отчет, едната от които в извън работно време
  ● Възможност за уговаряне на допълнителни дати
 • Уреди за дялово разпределение
  „Топлофикация София“ ЕАД предлага уреди за дялово разпределение – апартаментни топломери, топлинни разпределители и водомери на фирмите Siemens, Sensus, Apator Metra.

  Уредите се характеризират с изключителна точност, прецизност и сигурност, което позволява да формираме изключително коректно сметките на клиентите ни.
 • Документи
  За избор на „Топлофикация София” за топлинен счетоводител е необходимо да бъде направено Общо събрание на етажната собственост, за което се съставя Протокол.

  Към протокола се прилага и Списък на собствениците, декларирали своя избор на фирма за дялово разпределение. С протокола трябва да бъде упълномощено лице, което да попълни Заявление, и да подпише Договор за извършване на дялово разпределение и Договор за доставка и монтаж на уреди за дялово разпределение, ако е необходим монтаж на уреди.


  Заявление за промяна на прогнозен дял може да изтеглите от тук.