Предсрочно e възстановено топлоподаването на част от клиентите в района на ул. „Цар Иван Шишман“

28 дни предсрочно е възстановено топлоснабдяването към част от потребителите, попадащи в района на цялостната реконструкция на ул. „Цар Иван Шишман“.

 

Възстановяването на топлозахранването от “Топлофикация София” ЕАД, преди първоначално обявените крайни срокове, е факт благодарение на добрата  организация на екипите и предвидените дейности.

Сградите с възстановено топлоподаване на 12.08.2021г. са:

 

Ул. „Г. С. Раковски” №№123-1, 123-2, 125,127,

Ул. „Аксаков” №10-2, 12,14,16,18,

Бул.”Васил Левски” № 79,89,

Ул. „Добруджа” №№1,2,4,6,8 А, 15,

Ул. „Достоевски” 2-4,6,

Ул.”Иван Вазов” №№3,5,7,9, 11,13,15,17,19, 21-А-Б,23-2,23-25,25-А,27,29

Ул.”Славянска” №№ 5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18-А,19,20,22,25,29-А,30,32,33,34,35,36,38,40,42,

Ул.”Хаджи Димитър” №№2,4,8,10,12,14,

У.”Цар Иван Шишман” №№3 А-Б,5,16,18,

Ул.”6-ти септември”№№2,6-А-Б,7А,9-А, 9-Б,13,19.

 

По време на ремонтните дейности бе изградена нова камера на кръстовището на ул. “Славянска” и ул. ”Цар Иван Шишман”, бяха подменени  компенсатори и  подаващи и връщащи топлопроводи.