Центровете за обслужване на клиентите работят с удължено работно време от 19 юли

„Топлофикация София“ ЕАД започна да изготвя общите фактури на клиентите за отоплителен сезон 2020-2021г. съгласно данните от изравнителните сметки, предоставени от топлинните счетоводители.

 

С цел максимално улеснение на клиентите „Топлофикация София” ЕАД предлага няколко възможности за възстановяване на суми от годишно изравнение.

 

Потребителите, желаещи да получат парите си по банков път, следва да подадат заявление на и-мейл адрес: inf_r@toplo.bg или в центровете за обслужване на клиенти на посочените адреси. Заявлението е достъпно в сайта на дружеството – www.toplo.bg  в раздел „Битови клиенти“, рубрика „Дялово разпределение“. Заявленията могат да бъдат изпратени и по пощата или подадени в центровете за обслужване на клиенти.

Дружеството предлага и още една възможност – сумите да бъдат оставени за покриване на бъдещи сметки за топлинна енергия до изчерпването им.

Потребители, които предпочитат да получат сумите в брой, могат да го направят в посочените центрове за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД. За тази цел от 19 юли 2021 г.  е удължено работно време на центровете. Повече информация за адресите и работното им време клиентите могат да получат от приложената по-долу таблица. .

 

Напомняме на потребителите, че съгласно нормативните разпоредби възражения по изравнителните сметки могат да бъдат подавани до 31.08.2021 г. След тази дата  няма да има възможност за корекции на изравнителните сметки. 

 

 

Възстановяването на суми от изравнение се извършва в следните центрове за обслужване на клиенти:

 

               

ж.к. „Борово”,

ул. „Ястребец” № 23Б

Център за обслужване на клиенти -

Централно управление

8:30ч. – 18:00 ч.

бул.„Княз Александър Дондуков”№ 56

Център за обслужване на клиенти - Център 3

7:00 ч. – 18:30 ч.

бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11

Център за обслужване на клиенти - Център 1

7:00 ч. –18:30 ч.

бул.”Цариградско шосе” № 28Б

Център за обслужване на клиенти  - 4км.

7:00 ч. – 18:00 ч.

ж.к. „Младост-3” бл. 310, вх. 4, партера

Център за обслужване на клиенти  - Младост

7:00 ч. – 18:30 ч.

ж.к. „Люлин” трафопост до бл. 101

Център за обслужване на клиенти - Люлин

 7:00 ч. –18:30 ч.